tel. 91 444 15 10
tel/fax 91 444 1512
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin
Wydział Biologii
A A

JM Rektor US prof. dr hab. Edward Włodarczyk zaprasza na prezentację projektu „Konstytucja dla Nauki”, przygotowaną przez prof. dra hab. Marka Górskiego, prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej US oraz dyskusję, podczas której omówione zostaną propozycje, ich konsekwencje oraz wpływ na sposób funkcjonowania i finansowania polskich uczelni.

 

Program spotkania:
Wprowadzenie – prof. dr hab. Edward Włodarczyk Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.
Omówienie założeń do ustawy prawo o szkolnictwie wyższym – prof. dr hab. Marek Górski prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej US.
Debata rektorów regionalnych szkół wyższych.
Dyskusja z udziałem publiczności.
Podsumowanie – prof. dr hab. Edward Włodarczyk Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 9 listopada 2017 r. o godz. 13:00 w Auli Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydział Nauk o Ziemi, ul. A. Mickiewicza 16a,

70-383 Szczecin

WIĘCEJ INFORMACJI: http://ustawa.usz.edu.pl

 

Wyszukiwarka

Odwiedź nas: