tel. 91 444 15 10
tel/fax 91 444 1512
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin
Wydział Biologii
A A

Z głębokim żalem żegnamy

prof. dra hab. inż. Gorzysława Apoloniusza Poleszczuka

W dniu 27 lutego 2018 r. odszedł od nas na zawsze Pan Profesor Gorzysław A. Poleszczuk wybitny hydrobiolog i hydrochemik, wieloletni zasłużony pracownik Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, autor licznych publikacji naukowych, aktywny działacz wielu organizacji naukowych w kraju i na świecie.

Pan Profesor Gorzysław A. Poleszczuk rozpoczął pracę na Uniwersytecie Szczecińskim od początku jego istnienia, brał czynny udział w tworzeniu Wydziału i tu w roku 2011 otrzymał tytuł profesora nauk biologicznych.

Pan Profesor wniósł olbrzymi wkład w rozwój i podnoszenie jakości Wydziału Biologii na bazie solidnej tradycji akademickiej. Był członkiem Wydziałowych Komisji, od podstaw zorganizował i kierował Katedrą Chemii i Ochrony Środowiska Wodnego.

Pan Profesor za swoją pracę został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

Dzięki osobistemu zaangażowaniu, poświęceniu, olbrzymiej fachowości i niepospolitej życzliwości dla ludzi był w środowisku powszechnie szanowanym autorytetem.

W osobie Pana Profesora nauka polska i społeczność Uczelni straciła znakomitego nauczyciela Akademickiego, wybitnego Naukowca oraz wspaniałego Człowieka

Msza Święta w intencji Zmarłego zostanie odprawiona w dniu 5 marca 2018 r. o godz. 7:30 w Kościele Miłosierdzia Bożego w Szczecinie, ulica Przyjaciół Żołnierza 45

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 5 marca 2018 r. o godz. 11.30 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

Wyszukiwarka

Odwiedź nas: