• 14 LUT 19

    Ostatnia szansa na wypełnienie ankiety rektora „Zmiany w szkolnictwie wyższym”

    W związku z wdrażaniem „Konstytucji dla Nauki” JM prof. dr hab. Edward Włodarczyk zwraca się do studentów Uniwersytetu Szczecińskiego z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety „Zmiany w szkolnictwie wyższym” (aktywnej w dniach 21.01-17.02.2019).

    Opracowane dane służyć będą przygotowaniu diagnozy i ukierunkowaniu prac nad niezbędnymi zmianami na naszej uczelni.

    Studenci otrzymają na adres poczty elektronicznej link, dzięki któremu będą mogli wypełnić ankietę.