• 06 MAJA 19

  BIOPOTENCJAŁ 2019, 6 – 7 czerwca 2019, Warszawa

  Zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Dyplomantów i Studentów Kierunków Przyrodniczych i Techniczno-Przyrodniczych z Udziałem Przedstawicieli Przedsiębiorstw oraz Instytucji Otoczenia Biznesu BIOPOTENCJAŁ 2019. Organizatorem Konferencji jest Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

  Celem Konferencji jest umożliwienie absolwentom i studentom kierunków przyrodniczych oraz przyrodniczo-technicznych uczelni zaprezentowania wyników swoich badań, w tym prac przeglądowych. Wszystkie zgłoszone prace zostaną opublikowane w formie e-publikacji jako materiały konferencyjne. W ramach Konferencji odbędą się sesje plenarne ustne oraz sesje plakatowe w języku polskim lub angielskim. Do udziału w Konferencji zapraszamy również przedstawicieli przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu prowadzących działalność odpowiadającą profilem obszarom tematycznym Konferencji.

  Konferencja odbędzie się w dniach 6 – 7 czerwca 2019 r. na terenie kampusu UKSW przy ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Termin nadsyłania prac: do 24 maja 2019 r. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

  Szczegółowe informacje oraz zaproszenie do udziału w Konferencji znajdują się na stronie: www. wbns.uksw.edu.pl

  Z wyrazami szacunku,
  Katarzyna Jurczuk
  Komitet Organizacyjny BIOPOTENCJAŁ 2019

  Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, p. 409, 01-938 Warszawa
  tel.: +48 22 569 68 37
  e-mail: biopotencjal@gmail.com

  www.wbns.uksw.edu.pl