Aktualny cennik (ceny bez VAT):

NR   SALI

CENA   ZA PIERWSZE 2 GODZINY

CENA   KAŻDEJ KOLEJNEJ GODZINY

102

100 zł

40 zł

104

100 zł

40 zł

203

100 zł

40 zł

103

70 zł

30 zł

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość negocjacji.