Zespół Pałacowo-Parkowy Uniwersytetu Szczecińskiego położony jest we wsi Małkocin, niedaleko Stargardu. W skład zespołu wchodzą: XIX-wieczny pałac, pełniący funkcję nowoczesnego centrum konferencyjnego, oficyna oraz oranżeria, ukryte wśród zieleni pięciohektarowego parku. Zarówno pałac, jak i park wpisane są do rejestru zabytków i stanowią dziedzictwo kulturowe Pomorza Zachodniego.

W Zespole Pałacowo-Parkowym mieści się Centrum Edukacji Środowiskowej funkconujące w strukturach Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego (więcej informacji w zakładce: Centrum Edukacji Środowiskowej).

Zespół Pałacowo-Parkowy to idealne miejsce do zorganizowania konferencji, warsztatów, sympozjów, szkoleń, imprez plenerowych, aktywnego wypoczynku oraz spotkań o charakterze integracyjnym. Decyduje o tym nie tylko komfortowe, nowoczesne wnętrze, ale również korzystna lokalizacja – Małkocin leży 40 minut jazdy samochodem od centrum Szczecina.

Pracownicy Centrum Edukacji Środowiskowej w Małkocinie zapraszają do współpracy nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. Zajęcia przyrodnicze prowadzone są przez kadrę naukową Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Zapraszamy!

W ramach prowadzonych zajęć plastycznych pt. „W każdym tkwi artysta” pracownicy Centrum Edukacji Środowiskowej organizują warsztaty ceramiczne. Uczestnicy mają możliwość obcowania z materiałami takimi jak masa solna, modelina, a przede wszystkim glina ceramiczna – surowiec tani, łatwo dostępny, prosty w obróbce, a równocześnie jak żaden inny dający człowiekowi poczucie stwarzania. Zapraszamy do obejrzenia prac.

Centrum Edukacji Środowiskowej w Małkocinie jest prowadzone przez Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Powstało w 2004 roku. Jednym z ważniejszych celów działalności Centrum jest przekazywanie dzieciom, młodzieży i dorosłym wiedzy z zakresu ekologii, kształtowanie umiejętności i wyrabianie postaw odpowiedzialności za środowisko, motywowanie do podejmowania działań na rzecz jego ochrony oraz propagowanie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze środowiska w sposób gwarantujący jego zachowanie w stanie jak najmniej zmienionym dla przyszłych pokoleń.

Różne formy kształcenia proponowane przez pracowników naukowych US w połączeniu z czynnym wypoczynkiem dzieci i młodzieży gwarantują doskonałe możliwości edukacji ekologicznej powiązanej z zabawą. Prowadzimy zajęcia na różnym poziomie kształcenia od pierwszych klas szkoły podstawowej po klasy licealne. Mamy nadzieję, że zechcą Państwo skorzystać z naszych usług wielokrotnie.

W ramach głównych działów programowych, w Centrum Edukacji Środowiskowej prowadzone są zajęcia dydaktyczne z następujących tematów:

 • Do czego roślinie potrzebne są korzenie i łodygi?
 • Jakie warunki są potrzebne roślinom do życia?
 • Dlaczego rośliny są zielone?
 • Na jesieni świat się czerwieni.
 • Dlaczego rośliny kwitną?
 • Rozmnażanie roślin.
 • Rozpoznawanie pospolitych gatunków roślin zielnych. Jak wykonać zielnik?
 • Szumi, szumi woda.

Zajęcia prowadzone są w parku, laboratorium oraz w sali edukacyjnej z wykorzystaniem różnorodnych metod/form nauczania: obserwacja – praca w terenie, lupy, mikroskopy optyczne i stereoskopowe,

 • eksperyment – doświadczenia laboratoryjne (np. izolacja i rozdział barwników roślinnych)
 • zabawa – filmy dydaktyczne, gry, konkursy
 • pogadanka, dyskusja
 • zajęcia ceramiczne – lepienie z gliny artystycznej elementów przyrody

Czas trwania zajęć: 4 godziny zegarowe.

Koszt: 20 zł/uczeń

Zgłoszenia grup prosimy kierować pod nr telefonu: 91 577 09 44 lub e-mail: malkocin@univ.szczecin.pl

Laboratorium jest podjednostką Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii działającego na Wydziale Biologii US przy ul. Wąskiej 13 w Szczecinie (www.wb.usz.edu.pl/cbmib; e-mail: cbmib@univ.szczecin.pl)

Prowadzi prace naukowo – badawcze w zakresie biologii środowiskowej (anatomia roślin, ichtiologia, karpologia, lichenologia, morfologia roślin, mykologia, palinologia, taksonomia roślin)  z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej i świetlnej oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej – HPLC.

Kierownik laboratorium – dr Magdalena Bihun

Kontakt: tel. 91 577 09 44, e-mail: malkocin@univ.szczecin.pl

Laboratorium posiada nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą – w tym m.in.:

 • mikroskop elektronowy skaningowy EVO – 10 LS,
 • mikroskop stereoskopowy do badań przyżyciowych z fluorescencją do mikroskopii świetlnej z oprzyrządowaniem SteREO Lumar V12,
 • spektrofotometr dwuwiązkowy UV-VIS Lambda 45,
 • chromatograf cieczowy HPLC FLEXAR,
 • inkubator CO2 z funkcją dekontaminacji.

Dysponuje także poletkiem doświadczalnym o pow. ok. 6 700 m2.

Oferujemy przedsiębiorstwom oraz instytucjom, również naukowym, możliwości współpracy w zakresie następujących tematów:

1. Obrazowanie za pomocą mikroskopu elektronowego:

 • zmian w tkankach zwierzęcych i roślinnych, spowodowanych procesami chorobowymi lub działaniem toksyn, promieniowania, metali ciężkich,
 • obecności w organizmach żywych, paszy, glebie oraz ściółce mikroorganizmów: bakterii, pierwotniaków, grzybów i pasożytów.

Oprócz badań biologicznych istnieje możliwość wykorzystania mikroskopu elektronowego skaningowego w inżynierii materiałowej i metalurgii do:

 • analizy powierzchni i obszarów powierzchniowych materiałów,
 • oceny jakości i czystości materiałów,
 • diagnostyki zanieczyszczeń korozyjnych,
 • badania zużycia powierzchni roboczych,
 • charakterystyki defektów.

2. Chromatograficzne analizy substancji chemicznych z wykorzystaniem HPLC.

Zapraszamy do współpracy!

Pałac w Małkocinie okolony parkiem wiekowych drzew to doskonałe miejsce na sympozja, konferencje, warsztaty, a także spotkania o charakterze integracyjnym. Małkocin to miejsce twórczych działań i wypoczynku.  Niepowtarzalny urok Zespołu Pałacowo-Parkowego w Małkocinie tworzy niesamowitą atmosferę organizowanych tutaj spotkań.

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu przykładowe scenariusze zajęć przyrodniczo-artystycznych przygotowane przez pracowników Centrum Edukacji Środowiskowej Uniwersytetu Szczecińskiego w Małkocinie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Równocześnie informujemy, że istnieje możliwość wprowadzenia wszelkich zmian do proponowanych scenariuszy.

Poznajemy tajemnice drzew

Ucznia rady na odpady

W poszukiwaniu wiosny

Woda zaczarowana substancja

Dlaczego rośliny kwitną

Dziękujemy roślinom za tlen

Obrońcy przyrody

Zespół Pałacowo-Parkowy w Małkocinie dysponuje:

 • salą myśliwską z profesjonalnym sprzętem multimedialnym
 • jadalnią z bardzo dobrze wyposażonym zapleczem kuchennym
 • pokojami klubowymi
 • dwiema salami dydaktycznymi
 • laboratorium biologiczno-chemicznym
 • placem zabaw dla dzieci
 • parkiem o powierzchni 5 ha
 • 50 miejscami noclegowymi w pokojach 2-, 3- i 4-osobowych
 • parkingiem

Koszt uczestnictwa w zajęciach w Centrum Edukacji Środowiskowej Uniwersytetu Szczecińskiego: 20 zł/uczeń.Cena obejmuje zajęcia przyrodniczo-artystyczne (4h). Ognisko płatne jest dodatkowo, jego koszt wynosi 50 zł (kiełbaski we własnym zakresie). Uczeń po zakończeniu zajęć otrzymuje dyplom oraz teczkę z wypełnionymi przez siebie kartami pracy, nauczyciel certyfikat potwierdzający uczestnictwo w zajęciach.Forma płatności: przelew po otrzymaniu faktury.Kontakt w sprawie zajęć edukacyjnych: dr Magdalena Bihun i dr Bożena Białecka, tel. 91 577 09 44, e-mail: malkocin@univ.szczecin.pl,

Organizacja zajęć edukacyjnych:

Dr Magdalena Bihun – adiunkt (pracownik naukowy), tel. 91 444 10 88 e-mail: magdalena.bihun@usz.edu.pl

Dr Bożena Białecka – adiunkt (pracownik naukowy), tel. 91 444 10 88 e-mail: bozena.bialecka@usz.edu.pl

Pracownik techniczny:

Anna Łaźniowska  tel. 91 444 10 88, e-mail: anna.lazniowska@usz.edu.pl

Adres:

Zespół Pałacowy-Parkowy Uniwersytetu Szczecińskiego

Centrum Edukacji Środowiskowej

Małkocin 37, 73-110 Stargard Szczeciński