• 13 CZE 18

    Debata „Przyszłość Uniwersytetu Szczecińskiego”, 21 czerwca 2018

    JM prof. dr hab. Edward Włodarczyk zaprasza 21 czerwca 2018 roku społeczność naszej uczelni na debatę „Przyszłość Uniwersytetu Szczecińskiego. Propozycje Rady Konsultacyjnej Rektora”.

    O godz. 12.00 w Auli Nowej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przy ul. Mickiewicza zostaną zaprezentowane koncepcje zmian organizacyjnych pionu naukowego (dostępne na http://ustawa.usz.edu.pl/index.php/aktualnosci/) oraz dydaktycznego.

    Omówione zostaną również wyniki dwóch ankiet – dla pracowników naukowych i administracji oraz przybliżone zostaną projektowane zasady ewaluacji jednostek naukowych.

    Zachęcamy do uczestnictwa i do dyskusji.