Wydział Biologii posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora (od 1998 r.) i doktora habilitowanego (od 2002 r.) w obszarze nauk przyrodniczych w dziedzinie nauk biologicznych w  dyscyplinie biologia.

Poniżej znajdziesz bazę osób, którym nadano w Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego stopnie doktora lub doktora habilitowanego.

Doktoraty

Habilitacje