Wydział Biologii posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora (od 1998 r.) i doktora habilitowanego (od 2002 r.) w obszarze nauk przyrodniczych w dziedzinie nauk biologicznych w  dyscyplinie biologia.