Wnioskowanie o przyznanie środków z dotacji celowej:

Zasady przyznawania grantów (uchwała)

Wniosek grantowy młodych pracowników nauki

Opis projektu

Sprawozdanie za rok poprzedni

Zasady uruchamiania środków; delegacje, rozliczenia faktur / rachunków; aparatura; zasady rozliczanie środków-dotacja podmiotowa i dotacja celowa:

Procedury uruchamiania i rozliczania przyznanych środków w ramach działalności statutowej.

Dział nauki