poniedziałek: 12:00 – 13:00
środa: 12:00 – 13:00


Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. Helena Więcław, prof. US
Dziekanat, ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin
pok. 16
tel. 91 444 15 14
helena.wieclaw@usz.edu.pl

poniedziałek: 12:00 – 13:00
środa: 12:00 – 13:00


Prodziekan ds. Nauki
dr hab. Małgorzata Puc, prof. US
Dziekanat, ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin
pok. 12
tel. 91 444 15 16
malgorzata.puc@usz.edu.pl

poniedziałek: 10:00 – 11:00
czwartek: 11:00 – 12:00


dziekanat_godziny-otwarcia