• 09 STY 19

    Godziny dziekańskie

    Informujemy, że w dniu 11 stycznia 2019 r. w godz. 8.00 do 20.00 Dziekan Wydziału Biologii, dr hab. Andrzej Zawal, prof. US ogłasza godziny dziekańskie, zawieszając w tym czasie zajęcia dydaktyczne.