Rok 2017

dr Magdalena Janyszek – „A carpological monograph of Central European species of the Carex L. (Cyperaceae) genus.”

dr Krzysztof Rychert – Cykl publikacji pt.: „Produktywność zbiorowisk orzęsków różnych wód umiarkowanej strefy klimatycznej”

dr Małgorzata Adamska – Cykl publikacji pt.: „Doskonalenie i aplikacja metod molekularnych do monitoringu oraz genotypowania pierwotniaków chorobotwórczych występujących w naturalnych zbiornikach wodnych”

Rok 2016

dr Aneta Strachecka – “Wzbogacanie wiedzy o biochemicznych barierach obronnych i epigenetycznej odpowiedzi Apis mellifera na niektóre czynniki środowiska”

Rok 2015

dr Ewa Węgrzyn – Cykl publikacji pt.: “Strategie antydrapieżnicze kapturki Sylvia atricapillaw okresie lęgowym”

dr Anna Sierosławska – Cykl publikacji pt.: „ Badania nad toksycznym oddziaływaniem cyjanotoksyn, ze szczególnym uwzględnieniem cylindrospermopsyny”

dr Zbigniew Kasprzykowski – Cykl publikacji pt.: „ Czynniki wpływające na rozród bąka Botaurus stellaris

dr Helena Więcław – „Carex flava agg. (section Ceratocystis, Cyperaceae) in Poland”

Rok 2014

dr Iwona Adamska – „Zróżnicowanie zbiorowisk grzybów mikroskopijnych w odniesieniu do zróżnicowania zbiorowisk roślinnych w Słowińskim Parku Narodowym”

dr Przemysław Czerniejewski – „Adaptacje biologiczne inwazyjnych gatunków krabów, Eriocheir sinensis (H. Milne Edwards, 1853) i Rhithropanopeusharrisii (Gould, 1841) w środowisku estuarium Odry”

dr Przemysław Śmietana – „Uwarunkowania rozmieszczenia i mechanizmy konkurencji międzygatunkowej raka szlachetnego (Astacus astacus L.) i raka pręgowatego (Orconectes limosus Raf.)”

dr Anna Rymuszka – Cykl publikacji pt.: „Immunotoksyczne oddziaływanie wybranych cyjanotoksyn na komórki układu odpornościowego ryb”

dr Miłosz Smolik – Cykl publikacji pt.:  „Identyfikacja markerów molekularnych powiązanych z różną odpowiedzią żyta na stres wywołany niedoborami azotu i potasu w podłożu”

dr Sylwia Goławska – Cykl publikacji pt.: „Aktywność deterentna saponin i flawonoidów lucerny siewnej (Medicago sativa L.) w stosunku do mszycy grochowianki, Acyrthosiphon pisum Harris”

dr Paulina Niedźwiedzka-Rystwej – Cykl publikacji pt.: „Zjawiska immunologiczne u królików zakażonych wirusem RHD (rabbit haemorrhagic disease)”

dr Beata Hukowska-Szematowicz – „Genetic and immunological characteristics of European strains of RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease) virus”

dr Anna Rymaszewska – Cykl publikacji pt.: „Charakterystyka molekularna patogenów odkleszczowych z rodzaju Anaplasma Rickettsia występujących w Polsce”

dr inż. Roman Kotłowski – Cykl publikacji pt.: „Badanie etiologii chorób Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelit”

Rok 2013

dr Zbigniew Sobisz – „Zróżnicowanie szaty roślinnej biotopów śródpolnych i pól Pobrzeża Koszalińskiego”

dr Jolanta Marciniuk – „Taraxacum sect. Palustria w Polsce”

dr Robert Czerniawski – „Wpływ czynników abiotycznych i biotycznych na dynamikę dryfującego zooplanktonu w małych ciekach”

dr Beata Bosiacka – „Factors determining the flora and vegetation diversity in small water bodies in NW Polish agricultural landscape”

dr Małgorzata Puc – Cykl publikacji pt.: Wieloaspektowa analiza sezonów pyłkowych wybranych taksonów roślin”

Rok 2012

dr Beata Wodecka – Cykl publikacji pt.: „Doskonalenie metod wykrywania DNA i identyfikacji gatunków z rodzaju Borrelia”

dr Tomasz Hetmański – „Różnice morfologiczne i behawioralne między płciami gołębia miejskiego Columba livia

dr Zofia Sotek – „Distribution patterns, history, and dynamics of peatland vascular plants in Pomerania (NW Poland)”

dr Małgorzata Stasińska – „Macrofungi  of raised and transitional bogs of Pomerania”

dr Agnieszka Grinn-Gfroń – Cykl publikacji pt.: „Zaawansowane modele statystyczne w prognozowaniu stężeń wybranych typów zarodników grzybów w powiązaniu z czynnikami meteorologicznymi i wybranymi rodzajami zanieczyszczeń powietrza”

dr Katarzyna Dziewulska – „Charakterystyka nasienia i wartość biologiczna plemników ryb z rodzaju Salmo

dr Renata Piwowarczyk – “Phytogeographic, syntaxonomic and hosts problems of the genus Orobanche (Orobanchaceae) in Poland”

Rok 2011

dr Małgorzata Pilecka-Rapacz – „Dynamika zarażenia helmintami przewodu pokarmowego troci (Salmo trutta m.  trutta L.) i łososi (Salmo salar L.) Pomorza na tle cyklu życiowego tych ryb”

dr Marianna Soroka – Cykl publikacji pt.: “Characteristics of mitochondrial DNA of unionid bivalves (Mollusca: Bivalvia: Unionidae)”

Rok 2010

dr Beata Tokarz-Deptuła – Immunity phenomena in rabbits infected with the RHD virus (rabbit haemorrhagic disease)”

Rok 2009

dr Beata Krawczyk – “Nowe narzędzia diagnostyki molekularnej – opracowanie, optymalizacja i zastosowanie w mikrobiologii”

dr Andrzej Zawal – „Morphological characteristics of water mite larvae of the genus Arrenurus Duges, 1834, with notes on the phylogeny of the genus and an identification key” 2008. Zootaxa 1765: 1-75

Rok 2006

dr Dariusz Wysocki – “Awifauna lęgowa lasu bukowego w Puszczy Bukowej pod Szczecinem”

Rok 2004

dr Maria Suska – „Metabolizm energetyczny erytrocytów koni w wieku od 4  – 48 miesięcy”

dr Agnieszka Popiela – „Phytogeographic aspects of the occurrence of forest vascular plant species in Pomerania (northwest Poland)”