• semestr zimowy 2018/2019

Biologia I st 1 rok

Biologia I st 2 rok

Biotechnologia I st

Biotechnologia II st

Biologiczne podstawy kryminalistyki

Genetyka i biologia eksperymentalna

Mikrobiologia I st 1 rok

Mikrobiologia I st 2 rok

Mikrobiologia I st 3 rok

Mikrobiologia II st 1 rok

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego I st 1 rok

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego I st 2 rok

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego II st 1 rok