Biologia I st

Biologia I st (lato)

Biologia II st

Biologiczne podstawy kryminalistyki

Genetyka i biologia eksperymentalna

Mikrobiologia I st

Mikrobiologia II st

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego