Harmonogram egzaminów - Uniwersytet Szczeciński
  • semestr letni 2017/2018

    Empty section. Edit page to add content here.

Biologia I st

Biotechnologia I st

Biotechnologia II st

Biologiczne podstawy kryminalistyki

Genetyka i biologia eksperymentalna

Mikrobiologia I st

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego