Dziekani Wydziału w latach 1985-2016

Uniwersytet Szczeciński został powołany 1 października 1985 roku i w tym samym roku został utworzony Wydział Biologii. Jego pierwsza nazwa brzmiała – Wydział Biologii i Nauk o Morzu. W 1992 roku zmieniono nazwę na Wydział Nauk Przyrodniczych. 1 września 2008 z Wydziału Nauk Przyrodniczych został wyodrębniony Wydział Nauk o Ziemi, zaś 1 marca 2011 Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia. Obecną nazwę nadano wydziałowi w 2012 roku.

Wydział Biologii i Nauk o Morzu (1985-1992)

prof. dr hab. Jan Tomaszewski (1986-1987)

doc. dr hab. Teresa Orecka (1987-1989)

prof. dr hab. Marian Pytasz (1989-1990)

dr hab. Stanisław Musielak, prof. US (1990-1992)

Wydział Nauk Przyrodniczych (1992-2011)

dr hab. Stanisław Musielak, prof. US (1992-1996)

dr hab. Lucjan Agapow, prof US (1996-2000)

prof. dr hab. Wiesław Deptuła (2000-2002)

prof. dr hab. Ryszard Borówka (2002-2008)

prof. dr hab. Agnieszka Popiela (2008-2011) – pełna kadencja, dokończona w jednostce pod nową nazwą

Wydział Biologii (od 2011)

prof. dr hab. Agnieszka Popiela (2011-2012)

dr hab. Andrzej Zawal, prof. US (2012-2016)