• 04 KWI 19

  IV Interdyscyplinarna Konferencja „Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji”, 6-7 czerwca 2019, Toruniu

  W imieniu Organizatorów pragnę zaprosić Państwa na IV Interdyscyplinarną Konferencję „Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji”, organizowaną w Toruniu, w dniach 6-7 czerwca 2019 r.
  Podobnie jak poprzednie spotkania, IV NaBioMat będzie interdyscyplinarnym forum, służącym przepływowi informacji i poglądów oraz poszukiwaniu nowych obszarów badawczych i nawiązywaniu współpracy.
  Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia z zakresu Chemii, Biotechnologii, Biologii Molekularnej, Medycyny i Ochrony Środowiska:

  • Synteza nanomateriałów nieorganicznych, bionanomateriałów oraz materiałów biokompatybilnych,
  •  Badania chemiczne i strukturalne nanomateriałów,
  •  Związki biologicznie czynne o potencjalnym zastosowaniu w nanotechnologii,
  •  Interakcje biomolekuł i nanomateriałów,
  •  Biologicznie czynne związki o potencjalnym zastosowaniu w nanotechnologii,
  •  Bioreaktory, bioprocesy, biosensory, bionośniki,
  •  Cytotoksyczność nanomateriałów,
  •  Nanomateriały i nanocząsteczki w medycynie

  oraz tematy pokrewne.

  Wszelkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy (rejestracja do 15.04.2019), dostępne są na stronie internetowej wydarzenia: https://nabiomat.umk.pl/
  Zapraszamy również do odwiedzenia facebooka konferencji: https://pl-pl.facebook.com/nabiomat/

  Z poważaniem,
  Paulina Bolibok
  Komitet Organizacyjny NaBioMat