W skład Katedry Fizjologii WB, US wchodzą dwie pracownie:

Pracownia Fizjologii Człowieka

Pracownia Fizjologii Zwierząt

Pracownicy Katedry Fizjologii prowadzą badania nad metabolizmem puryn, metabolizmem energetycznym i statusem prooksydacyjno-oksydacyjnym erytrocytów zwierząt i ludzi w różnych stanach fizjologicznych oraz patologicznych, jak i w ekspozycji na czynniki środowiskowe

Prace dotyczą także profilu mineralnego, lipidowego, a także zmian hematologicznych u ludzi i zwierząt, jako efektu wpływów czynników żywieniowych i środowiskowych. Prowadzone są też badania w zakresie wpływu wysiłku fizycznego na zaburzenia homeostazy ogólnoustrojowej i zmian wydolności tlenowej i beztlenowej sportowców oraz badania w zakresie wpływu temperatur kriogenicznych na zmiany adaptacyjne i wybrane wskaźniki fizjologiczne i biochemiczne człowieka.

Katedra Fizjologii prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunkach kształcenia: Biologii, Biotechnologii, Ochronie Środowiska, Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Turystyka i Rekreacja z następujących przedmiotów: fizjologia zwierząt, fizjologia adaptacyjna zwierząt, hematologia, mechanizmy regulacji metabolizmu u zwierząt, toksykologia środowiskowa, ekotoksykologia, biotechnologia i patofizjologiczne podstawy wad postawy.

Zapraszamy studentów do prowadzenia badań pod kątem przyszłych prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich.

Wpływ wysiłku fizycznego na zakres zaburzeń homeostazy ogólnoustrojowej u osób o zróżnicowanym poziomie wydolności fizycznej.

  Empty section. Edit page to add content here.
  Empty section. Edit page to add content here.

  dr Wioleta Dudzińska

  Poniedziałek: 10-12.30, pokój 407

  dr Ewa Skotnicka

  Środa: 12 – 14, pokój 407

  dr Katarzyna Sielatycka

  Czwartek: 8 – 10, pokój 411

  Empty section. Edit page to add content here.