Początki Katedry sięgają 1986 roku, kiedy na bazie Zakładu Biologii dawnej Wyższej szkoły Pedagogicznej powstał Zakład Zoologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Pierwszym kierownikiem został prof. dr hab. Aleksander Rajski, który ze względu na zły stan zdrowia jeszcze w tym samym roku przekazał pełnienie obowiązków dr Marii Zalewskiej. Pani dr M. Zalewska pełniła obowiązki kierownika do roku 1992. W tym czasie w Katedrze pracowało trzech asystentów: mgr Jacek Jesionowski, mgr Katarzyna Jesionowska, mgr Andrzej Zawal. Na drugim etacie zatrudnieni byli: prof. dr hab. Czesław Błaszak, prof. dr hab. Lucjan Agapow, prof. dr hab. Lech Szlauer.

W 1992 roku kierownictwo Katedry powierzono prof. L. Szlauerowi. Rok później nastąpił podział na dwie jednostki: Katedrę Zoologii Bezkręgowców, kierowaną przez prof. dr hab. Lecha Szlauera oraz Katedrę Zoologii Kręgowców prowadzoną przez prof. dr hab. Zdzisława Szubę.

W 1993 roku Katedra zmieniła siedzibę, z ulicy Wielkopolskiej 15 na ulicę Wąską 13, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego.

W roku 2002 prof. L. Szlauer odszedł na emeryturę, a pełnienie obowiązków kierownika Katedry powierzono dr Andrzejowi Zawal, które pełni on do dnia dzisiejszego.

Na samym początku istnienia Katedry prowadzono w niej badania taksonomiczne, ekologiczne i faunistyczne roztoczy glebowych, roztoczy wodnych i owadów wodnych.

W trakcie kierownictwa prof. Lecha Szlauera zrezygnowano z badań nad roztoczami lądowymi, kierunkując badania Katedry na środowisko wodne. Nadal prowadzono badania taksonomiczne oraz faunistyczno-ekologiczne roztoczy i owadów wodnych, ale tematem wiodącym stało się zasiedlanie i sukcesja organizmów wodnych na sztucznych podłożach eksponowanych w różnych typach wód.

Tematyka badawcza związana ze sztucznymi podłożami zastała zakończona w 2003 roku. Kontynuowano badania taksonomiczne i faunistyczno-ekologiczne bezkręgowców wodnych poszerzając zakres zainteresowań badawczych o nowe grupy zwierzęce. Obecnie Katedra zajmuje się: małżoraczkami (Ostracoda), mięczakami wodnymi (Mollusca aquatica), wodopójkami (Hydrachnidia, Halacaroidae), ważkami (Odonata), pluskwiakami wodnymi (Heteroptera aquatica), chruścikami (Trichoptera) i chrząszczami wodnymi (Coleoptera aquatica).

Problematyka badawcza:

 1. Morfologia i pasożytowanie larw wodopójek z rodzaju Arrenurus na ważkach.
 2. Ostracoda rzeki Odry i zbiorników wodnych Pomorza Zachodniego.
 3. Rozmieszczenie i dyspersja Hydrachnidia i Odonata na terenie Pomorza Zachodniego.
 4. Migracja i zasiedlanie nowych środowisk przez chrząszcze wodne.
 5. Występowanie bezkręgowców chronionych prawnie na obszarze województwa Zachodniopomorskiego.
 6. Taksonomia, ekologia, biologia i rozmieszczenie wodopójek ( Hydrachnidia) i małżoraczków (Ostracoda).
 7. Stadia larwalne wodopójek – morfologia i pasożytnictwo na owadach wodnych. Ekologia i rozmieszczenie ważek (Odonata).
 8. Morfologia porównawcza Acari.
 9. Bezkręgowce w różnych siedliskach rzecznych.
 10. Ekologia jezior, drobnych zbiorników wodnych i wód płynących, ochrona środowiska, synekologia zespołów chrząszczy wodnych.

Rozmieszczenie i dyspersja bezkręgowców wodnych (Mollusca, Hydrachnidia, Ostracoda, Odonata, Coleoptera, Trichoptera) .  

  • 1991

   Badania nad występowaniem chrząszczy wodnych (Coleoptera Aquatica) w warunkach aglomeracji miejskiej – A. Łyżnik, M. Wichtowska,

  • 1992

   Ocena wpływu rzeki Iny na Zalew Szczecińskik przy pomocy wioślarki Daphnia magna Straus (Cladocera), B. Chatlińska,

  • 1998

   Sztuczne podłoża, umieszczone w środowiskach jeziornych pozbawionych roślinności naczyniowej, jako enklawy fauny dennej i poroślowej – II0, D. Wojniak

   Powstawanie i rozwój zespołów zwierzęcych na sztucznym podłożu eksponowanym w fitolitoralu jeziornym – L. Pietrzak 2 egzemplarze

  • 1999

   Wartość osadów dennych zbiorników polisaprobowych jako pokarmu dla Daphnia magna, Straus – II0, I. Deja,

  • 2000

   Peryfiton porastający helofity i folię polietylenową w Jeziorze Żółwińskim – II0 Kopaczewska,

  • 2001

   Ważki (Odonata) dwóch niewielkich zbiorników wodnych na terenie Puszczy Bukowej – II0 Kozak,

   Ważki (Odonata) jezior przepływowych u źródeł Drawy – II0 Andrzejewska,

  • 2002

   Odonatofauna Jeziora Binowskiego –II0 Baranowska,

   Pasożytowanie larw wodopójek (Hydracarina) na imagines ważek (Odonata) z okolic jeziora Binowskiego – II0 Zalewska,

   Porównanie liczby skaładanych jaj oraz czasu wylęgu kilku gatunków z podrodzaju Arrenurus s.str. – II0Włodarczyk,

   Porównanie liczby i wielkości składanych jaj oraz czasu wylęgu kilku gatunków z podrodzajów Megaluracarus i Micruracarus – II0 Daszkiewicz,

  • 2003

   Pasożytowanie larw wodopójek na imagines ważek pochodzących z doliny rzeki Płoni – II0 Halota,

   Pasożytowanie larw wodopójke na imagines ważek z okolic jeziora Barlineckiego – II0 Siarkiewicz,

   Pasożytowanie larw wodopójek na imagines ważek pochodzących z okolic jezior: Okunie, Karskie Wielkie, Ciche i Porzeńskie – II0 Sosna,

   Pasożytowanie larw wodopójke na larwach ważek pochodzących ze zbiorników wodnych Puszczy Bukowej, Syrenich Stawów i z Doliny 7 Młynów – II0 Zdanowska,

   Pasożytowanie larw wodopójek na larwach ważek pochodzących ze zbiorników wodnych koło Nowogardu – IIWuj,

   Pasożytowanie larw wodopójek z rodzaju Arrenurus na larwach ważek pochodzących z jezior przepływowych u źródeł rzeki Drawy – II0, R. Pełka

   Pasożytowanie larw wodopójek (Hydracarina) z rodzaju Arrenurus na imago ważek (Odonata) pochodzących z okolic jezior przepływowych u źródeł Drawy – II0 Grabowska,

  • 2004

   Pasożytowanie larw wodopójek z rodzaju Arrenurus na imagines ważek pochodzących z okolic jezior: Sitno Moczydelskie, Libienka, Lubie, Dankowskie – II0 Leciejewska,

   Chruściki (Trichoptera) rezerwatu przyrody Świdwie – II0 Pędrak,

   Ochotkowate (Chironomidae) peryfitonu powstałego na sztucznym podłożu jeziora eutroficznego – I0, M. Korzonek 2 egzemplarze,

   Peryfiton tworzący się na sztucznym podłożu jeziora eutroficznego – I0, O. Czajka,

   Wioślarki (Cladocera) peryfitonu powstałego na sztucznym podłożu jeziora eutroficznego – I0, J. Jasińska,

  • 2005

   Analiza cech populacji raka pręgowatego Orconectes limosus ze szczególnym uwzględnieniem tempa wzrostu – A. Kwiatkowski,

  • 2006

   Charakterystyka wodopójek (Acari: Hydracarina) w profilu jeziora Lubie –II0 Nowogrodzka 2 egzemplarze,

   Relacje pomiędzy dorosłymi ważkami (Odonata) pochodzącymi z terenu Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, a pasożytującymi na nich larwami wodopójek – II0 Domańska,

   Plan ochrony rezerwatu przyrody typu leśno-torfowiskowego koło Zakłodzia – M. Łukaszewska 2 egzemplarze,

  • 2007

   Motyle dzienne (Rhopalocera) wybranych obszarów Szczecina – II0 Konopska 2 egzemplarze,

   Małże (Bivalvia) cieku Jasmundzka Struga w Szczecinie – II0 Bloch,

   Wybrane taksony osadów dennych dolnego biegu rzeki Odry – II0 Zborowski,

   Występowanie zmieraczka plażowego (Talitrus saltator) na wyspie Wolin – II0, W.M. Kartowska,

  • 2008

   Wpływ różnych typów sztucznych podłoży na rozwój peryfitonu – II0 Łobik 2 egzemplarze,

   Ocena zależności między zawartością węgla i azotu w glebie, a stanem niektórych elementów fauny epigeicznej w drzewostanach Nadleśnictwa Tuczno – IISpatzier 3 egzemplarze,

   Plan ochrony przyrody Srokoszowe Łąki – I0, M. Siłakowska,

   Wybrane taksony osadów dennych górnego biegu rzeki Odry – II0, K. Gąglewska 2 egzemplarze,

  • 2009

   Wpływ procesu odkomarzania na obecność kleszczy (Acari: Ixodida: Ixodidae) w parkach Szczecina: Park Noakowskiego oraz Park Kasprowicza – II0 Werduch 2 egzemplarze,

   Bentos litoralowy rzeki Odry na odcinkach Brody-Łazy – II0M. Boniek,

   Bentos litoralowy rzeki Odry na odcinkach Małczyce-Cigacice – II0 Zienkowicz 2 egzemplarze,

   Malakofauna rzeki Krąpiel – II0 Dierzgowska,

   Plan ochrony rezerwatu Jezioro Orzechowo – OŚ I0, J. Cuber 2 egzemplarze,

   Plan ochrony rezerwatu przyrody Łąka Kalcyfila-Olszyca – OŚ I 0, H. Pastucha 2 egzemplarze,

   Plan ochrony rezerwatu przyrody Grabiński Mszar – OŚ I0, B. Mantur,

  • 2010

   Rozmieszczenie wodopójek (Hydrachnidia) w profilu jeziora Kapka – II0, H. Pastucha

   Ważki (Odonata) doliny rzeki Krąpieli II0 Ł. Tuszyński 2 egzemplarze,

   Małżoraczki ( Ostracoda) wybranych siedlisk rzeki Krąpieli II0 K. Mielczarek 2 egzemplarze,

   Plan ochrony projektowanego rezerwatu przyrody Bagienne ostępy – OŚ I0, J. Malak,

   Plan ochrony projektowanego rezerwatu przyrody Żychlikowskie Jeziorko – OŚ I0, K. Pietruszkiewicz,

   Plan ochrony projektowanego rezerwatu przyrody Krzywickie Błota – OŚ I0, M. Hołowienko,

   Plan ochrony rezerwatu przyrody Jeziorka Czermnickie – I0, K. Zawadzińska,

   Plan ochrony projektowanego rezerwatu przyrody Czermnicki Mszar – OŚ I0, K. Brudnicka,

   Małżoraczki (Ostracoda) wybranych siedlisk Doliny Dolnej Odry – II0, S. Falkowska,

  • 2011

   Zoobentos litoralu rzeki Odry na odcinku od Połęcka do Gozdowic w 2009 roku – IIBańkowska 2 egzemplarze,

   Malakofauna środkowego odcinka rzeki Krąpiel – II0 Dylewska,

   Zoobentos litoralu rzeki Odry na odcinku od Ścinawy do Krosna Odrzańskiego w 2009 roku – II0 Bobryk 2 egzemplarze,

   Występowanie wybranych gatunków Dytiscidae (Coleoptera, Hydradephaga) w kompleksach zbiorników wodnych gminy Świdwin ( województwo zachodniopomorskie)- II0, M. Wojnarowski,

   Zastosowanie sztucznych podłoży jako czynnika zwiększającego heterogeniczność litoralu jeziora Głębokie – I0, M.P. Jankowski 2 egzemplarze,

   Sztuczne podłoża jako enklawy fauny w stawie z ubogą roślinnością zanurzoną – I0, N.M. Adamkowska 2 egzemplarze,

   Przydatność sztucznych podłoży jako alternatywnego siedliska dla fauny profundalowej w zeutrofizowanym jeziorze – I0, P.S. Jankowski 2 egzemplarze

   Gatunki ważek (Odonata) w dolinach rzecznych – Biologia I0, M.A. Wachowicz 2 egzemplarze,

   Metody genetyczne w badaniach wodopójek (Hydrachnidia) – Biologia I0, M.S. Łoś 2 egzemplarze,

  • 2012

   Pływające wyspy jako element zmniejszający trofię zbiornika – OŚ II0, K. Pietruszkiewicz 2 egzemplarze,

   Chrząszcze wodne (Coleoptera) drobnych zbiorników wodnych gminy Świdwin odławiane metodą pułapkową – Biologia I0, P. Bojko 2 egzemplarze,

   Próba wykorzystania roślin wodnych do poprawy kondycji zbiornika z zastosowaniem pływających wysp – OŚ II0, J. Malak 2 egzemplarze,

   Priorytetowe i chronione gatunki bezkręgowców oraz ich siedliska w ostojach Natura 2000 rejonu Zalewu Szczecińskiego – OŚ I0, J.M. Mazurek 2 egzemplarze,

   Małżoraczki siedlisk rzecznych na przykładzie rzeki Krąpiel – Biologia I0, N. Poterańska 2 egzemplarze,

   Priorytetowe i chronione gatunki bezkręgowców oraz ich siedliska w ostojach Natura 2000 rejonu Zalewu Kamieńskiego – OŚ II0, M. Mohilewicz 2 egzemplarze,

  • 2013

   Chrząszcze wodne jako element waloryzacji przyrodniczej zbiorników wodnych nadleśnictwa Choszczno – OŚ I0, G. Wojtysiak 2 egzemplarze,

   Ocena przydatności zastosowania sztucznych podłoży eksponowanych w pelagialu zeutrofizowanego jeziora – OŚ II0, M.P. Jankowski 2 egzemplarze,

   Płodność wodopójek (Hydrachnidia) z niewielkich zbiorników wodnych okolic Świnoujścia – II0 Łoś 2 egzemplarze,

   Funkcja Ostracoda (Crustacea) w ekosystemie starorzeczy Odry, na podstawie badań prowadzonych w sezonie 2009 – Biologia I0, A.M. Czarnecka 2 egzemplarze,

   Funkcja Ostracoda (Crustacea) w ekosystemie starorzeczy Odry, na podstawie badań prowadzonych w sezonie 2010 – OŚ I0, K. Orzeł 2 egzemplarze,

   Wpływ parametrów fizyko-chemicznych wody na warunki życia bezkręgowców, na przykładzie rzeki Odry – Biologia I0, M. Wojtasiak 2 egzemplarze,

   Odonatofauna śródleśnego zbiornika wodnego z okolic Przęsocina – Biologia II0, M.A. Wachowicz 2 egzemplarze

  • 2014

   Występowanie zespołów chrząszczy wodnych w wybranych zbiornikach wodnych gminy Nowogard – Biologia II0, P. Bojko,

   Ekologiczne znaczenie sztucznych podłoży w podgrzanych wodach płynących na przykładzie Kanału Ciepłego koło Gryfina – II0, P. Jankowski 2 egzemplarze,

   Ostracoda (Crustacea) zbiorników zróżnicowanych pod względem warunków środowiskowych, rejonu Źródlisko Skrzypowe oraz Golczewskie Uroczysko –  OŚ II , M. Mohilewicz,

   Przydatność pułapek świetlnych do odłowu Ostracoda (Crustacea) na podstawie doświadczenia przeprowadzonego w jeziorze Osiek i Słowa – Biologia I0, S. Zalewska,

   Przydatność pułapek świetlnych do odłowu Ostracoda (Crustacea) na podstawie doświadczenia przeprowadzonego w jeziorze Lipie i Brodzisz Biologia I0, M. Kotynia,

  • 2015

   Fauna bezkręgowa zasiedlająca martwe tkanki zwierzęce w drobnych zbiornikach wodnych-BPK II0, E. Wieczorek 2 egzemplarze,

   Rola antropogenicznych zbiorników okresowych w zachowaniu bioróżnorodności koleopterofauny na przykładzie dawnej żwirowni koło Strachocina ( Województwo Zachodniopomorskie) – Ochrona Środowiska II0, G. Wojtysiak 2 egzemplarze,

   Chrząszcze wodne związane z dekompozycją ciała Gallus gallus domestica w stawach śródpolnych – BPKII0, K. Zagrabska 2 egzemplarze,

  • 2016

   Porównanie skuteczności dwóch metod odłowu bezkręgowców w strefie przydennej wybranych jezior Pojezierza Pomorskiego – Biologia I0, E. Jacaszek,

  • 2017

   Ważki (Odonata) w siatkach ornitologicznych „akcji bałtyckiej” w latach 2013-2014 – Biologia I0, A. Wroniak,

   Zmienność fauny chrząszczy nekrofagicznych w zależności od czasu i środowiska ekspozycji na pożywce z wątroby wieprzowej – BPK II0, K. Janusz,

   Zmienność fauny muchówek nekrofagicznych (Diptera) na pożywce z wątroby wieprzowej w zależności od daty i środowiska ekspozycji – BPK II0, T. Czernicki

  Wykaz prowadzonych przedmiotów

  Kierunek – Biologia I0

  Fauna bezkręgowa wód bieżących

  Podstawy akarologii

  Podstawy entomologii

  Zoologia bezkręgowców

  Zróżnicowanie siedlisk występowania bezkręgowców lądowych

  Zróżnicowanie siedlisk występowania bezkręgowców wodnych

  Kierunek – Biologia II0

  Hydrobiologia

  Morfologia adaptacyjna bezkręgowców

  Kierunek – Biologiczne Podstawy Kryminalistyki II

  Entomologia sądowa

  Protista i drobne Crustacea w kryminalistyce

  Kierunek – Biotechnologia I0   

  Biologiczne mechanizmy oczyszczania wód powierzchniowych

  Self-purification of water

  Kierunek – Genetyka i Biologia Eksperymentalna I0 

  Filogenetyka i ekologia molekularna zwierząt

  Metody molekularne w hydrobiologii

  Podstawy taksonomii zwierząt

  Kierunek – Mikrobiologia I0 

  Mikroorganizmy u bezkręgowców

  Kierunek – Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego I0

  Bezkręgowce naturowe, chronione i wskaźnikowe

  Limnologia

  Samooczyszczanie wód

  Sozologia wybranych grup bezkręgowców

  Zróżnicowanie świata zwierząt

  Kierunek – Ochrona środowiska II0

  Fauna bezkręgowa wód stojących

  Fauna stagnofilna i stagnobiontyczna

  Ocena zasobów przyrodniczych

  Projekty i plany ochrony przyrody

  Krąpiel - chruściki

  Krąpiel - chrząszcze

  Krąpiel - małżoraczki

  Krąpiel - mięczaki

  Krąpiel - pluskwiaki

  Krąpiel - ważki

  Krąpiel - wodopójki

  Stanowiska krąpiel

  Stanowiska rzeka 2010

  Stanowiska lenityczne 2010

  dr hab. A. Zawal, prof.US – poniedziałek godz. 9-10,30

  dr hab. A. Szlauer-Łukaszewska – środa godz. 9-10,30

  mgr G. Michoński – czwartek godz. 10-11,30

  Uniwersytet Szczeciński

  Wydział Biologii

  Katedra Zoologii Bezkręgowców i Limnologii

  ul. Wąska 13

  71-415 szczecin