Kierownik studiów doktoranckich

dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US

Pokój 114 ul. Felczaka 3c

Tel. 91 444 16 10

beata.tokarz-deptuła@usz.edu.pl

 

Kontakt w sprawie studiów doktoranckich

mgr Joanna Kominowska

Wąska 13 pok. 10

Tel. 91 444 15 10

e-mail: joanna.kominowska@usz.edu.pl