Wykaz planowanych konferencji organizowanych przez Wydziału Biologii US

 • 2018

  w przygotowaniu

 • 2017

  w przygotowaniu

 • 2016

  w przygotowaniu

 • 2015

  w przygotowaniu

 • 2014

  1.      Bakteriofagi  – ważne fakty dzisiejszej biologii – Prof. dr hab. Alina Węgrzyn (Katedra Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Szczeciński)
  Termin: marzec 2014, Szczecin
  Kontakt: prof. dr hab. Wiesław Deptuła, 91/444 1605,  kurp13@univ.szczecin.pl

  2.     Bakteriofagi ważne elementy środowiska wodnego – Dr Joanna Śliwa-  Dominiak (Katedra Mikrobiologii, Wydział biologii, Uniwersytet Szczeciński)
  Termin: kwiecień 2014, Szczecin
  Kontakt: prof. dr hab. Wiesław Deptuła, 91/444 1605,  kurp13@univ.szczecin.pl

  3.    Neurotransmitery – nowe dane – Prof. dr hab. Mirosław Łakomy (Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
  Termin: maj 2014, Szczecin
  Kontakt: prof. dr hab. Wiesław Deptuła, 91/444 1605,  kurp13@univ.szczecin.pl

  4.    Konferencja Dni Immunologii
  a)    Fale elektromagnetyczne a układ odpornościowy – Prof. dr hab. Wanda Stankiewicz (Zakład Higieny Mikrofalowej, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie)
  Termin: czerwiec 2014, Szczecin
  Kontakt: prof. dr hab. Wiesław Deptuła, 91/444 1605,  kurp13@univ.szczecin.pl

  b)    Układ odpornościowy a wiek i starzenie się człowieka  – Prof. dr hab. Jacek Witkowski (Katedra i Zakład Patofizjologii, Gdański Uniwersytet Medyczny)
  Termin: czerwiec 2014, Szczecin
  Kontakt: prof. dr hab. Wiesław Deptuła, 91/444 1605,  kurp13@univ.szczecin.pl

  c)    Mikroorganizmy komensaliczne w organizmie człowieka a układ odpornościowy – Prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz (Katedra Immunologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński)
  Termin: czerwiec 2014, Szczecin
  Kontakt: prof. dr hab. Wiesław Deptuła, 91/444 1605,  kurp13@univ.szczecin.pl

  5.    Ważne zjawiska w hematologii u człowieka – Prof. dr hab. Barbara Zdziarska (Katedra Hematologii, Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny)
  Termin: październik 2014, Szczecin
  Kontakt: prof. dr hab. Wiesław Deptuła, 91/444 1605,  kurp13@univ.szczecin.pl

  6.    Grypa – fakty znane i nieznane, ale ważne w życiu człowieka – Prof. dr hab. Lidia

 • 2013

  w przygotowaniu

Konferencje cykliczne

Konferencja Młodych Biologów BiologUS