Uniwersytet Szczeciński

Wydział Biologii

ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin

tel. +48 91 444 15 10

e-mail: dziekbiol@univ.szczecin.pl