tel. 91 444 15 10
tel/fax 91 444 1512
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin
Wydział Biologii
A A

    Bioróżnorodność, biologia molekularna, ekologia organizmów, organizmy transgeniczne – to tylko niektóre najważniejsze wyzwania i problemy XXI wieku. Jeśli chcesz poznać tajemnice życia oraz nauczyć się je wykorzystywać w nowoczesnych technologiach, uzyskać wykształcenie i zawód na miarę naszych czasów

– zapraszamy na Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

    Dlaczego warto studiować na WB?

    Nasz Wydział umożliwia:

- zdobycie ciekawego zawodu

- dynamiczny rozwój intelektualny

- poznanie różnorodnych technik biologii molekularnej

- poznanie mechanizmów rządzących otaczającym nas światem przyrody

- studiowanie na kierunkach aplikacyjnych

- studiowanie na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich


Korzyści wynikające ze studiowania na WB to:

- możliwość uczestnictwa w wymianie krajowej i międzynarodowe studentów w ramach programów MOST, Erasmus i Erasmus Mundur (pewien okres studiów można odbyć na innej uczelni krajowej lub zagranicznej); współpraca ta obejmuje wymianę studentów, która dotyczy 24 uczelni partnerskich, m.in. Uniwersytet w Bari (Włoch), Uniwersytet w Antwerpii (Belgia), Uniwersytet w Lyonie (Francja), Uniwersytet w Koszycach (Słowacja), Uniwersytet Marii i Piotra Curie w Paryżu (Francja)

- Wydział Biologii jest najstarszym, powołanym w 1985 r. przyrodniczym wydziałem uniwersyteckim w Szczecinie

- zajęcia prowadzą znakomici wykładowcy

- pracownicy Wydziału mają duże doświadczenie, bogaty dorobek naukowy i rozległą wiedzę, którą chętnie się dzielą

- na naszej Uczelni panuje przyjazna i partnerska atmosfera w relacjach pomiędzy pracownikami i studentami

- najlepsi nasi studenci otrzymują stypendia Rektora (naukowe)

- istnieje możliwośc korzystania ze stypendiów socjalnych

- po ukończeniu kierunków przyrodniczych istnieje możliwość wykonywania ciekawej i potrzebnej pracy

- studia prowadzone są na wysokim poziomie (pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej)

- na Wydziale Biologii działa 19 kół naukowych studentów, które od pięciu lat organizują konferencję środowiskową, dotyczącą przeglądu działalności kół studenckich w Szczecinie; jej plonem są materiały pokonferencyjne, zawierające artykuły prezentujące osiągnięcia naukowe i badawcze uczestników

- absolwent WB posiada wiedzę umożliwiającą mu poznawanie, rozumienie i interpretowanie podstawowych procesów biologicznych w organizmach żywych funkcjonujących w środowisku naturalnym

- członkowie kół naukowych biorą udział w wielu konferencjach międzynarodowych i krajowych, na których publikacje i wyniki badań studentów uzyskują uznanie i zajmują czołowe miejsca w rankingu uczestników

- studenci mają możliwość uczestniczenia w rozwiązywaniu problemów badawczych w prowadzonych przez wydział projektach

- wysoka aktywność naukowa pracowników WB wyraża się w publikacji kilkuset prac rocznie; oryginalne wyniki badań są ogłaszane w renomowanych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, a także prezentowane na licznych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych

- w ciągu ostatnich lat wydział uzyskał fundusze na realizację wielu projektów badawczych

- wielu pracowników to członkowie Komitetów Naukowych PAN oraz rad redakcyjnych czasopism polskich i zagranicznych

- wydział współpracuje z licznymi partnerami naukowymi z Europy, USA i RPA; współpraca ta realizowana jest zarówno w ramach umów dwustronnych, jak i w ramach wspólnych prac badawczych; jej przejawem są wizyty pracowników WNP na innych uczelniach i pobyty osób z zagranicy na naszym Wydziale

- pracownicy i studenci WB biorą czynny udział w organizacji Nocy Naukowca w Szczecinie, podczas której, oprócz eksperymentów i badań, przedstawiano także ofertę kształcenia na naszym wydziale

- od wielu lat nasi nauczyciele akademiccy uczestniczą w Szczecińskim Festiwalu Nauki, organizowanym przez STN przy współpracy wyższych uczelni szczecińskich.

Wyszukiwarka

Odwiedź nas: