tel. 91 444 15 10
tel/fax 91 444 1512
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin
Wydział Biologii
A A

    Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów na naszym Wydziale pozwalają na podejmowanie pracy:

- w placówkach naukowych i na uniwersytetach

- w laboratoriach środowiskowych i medycznych

- w instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z wykorzystaniem zasobów naturalnych

- w wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych urzędach ochrony środowiska

- w oczyszczalniach ścieków i punktach uzdatniania wody

- w firmach farmaceutycznych, spożywczych i biotechnologicznych

- w zakładach chemicznych

- w parkach narodowych i Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska

- w firmach zajmujących się sporządzeniem ocen oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze

Akredytacja

Wszystkie prowadzone przez nasz wydział kierunki posiadają pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Wyszukiwarka

Odwiedź nas: