• 24 STY 19

  Multiple benefits of biomass crops on marginal land, 20-21 marzec 2019, Katowice

  Szanowni Państwo,

  Zapraszamy do udziału w konferencji Multiple benefits of biomass crops on marginal land, która odbędzie się 20-21 marca 2019 w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

  W trakcie konferencji zostaną przedstawione rezultaty badań przeprowadzonych w projekcie MISCOMAR w kontekście założeń polityki Unii Europejskiej w zakresie wykorzystania biomasy roślinnej do produkcji energii. Wprowadzenia miskanta do istniejących systemów upraw wymaga rozważenia i przetestowania różnych sposobów zagospodarowania wyprodukowanej biomasy, szczególnie tej pochodzącej z terenów zanieczyszczonych metalami ciężkimi.

  Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców, przedstawicieli administracji samorządowej i państwowej, producentów biomasy, firmy wykorzystujące biomasę rolniczą na cele energetyczne, dostawców energii.

  Konferencja podsumowuje realizację projektu MISCOMAR – „Produkcja biomasy miskanta jako alternatywa dla obszarów zanieczyszczonych i odłogowanych: jakość, ilość oraz wpływ na glebę”, którego jest określenie możliwości uprawy nowych genotypów miskanta nasiennego (Miscanthus sp.) na glebach marginalnych, w tym zanieczyszczonych metalami ciężkimi, ocena ilości i jakości wyprodukowanej biomasy oraz wpływu prowadzonych upraw na jakość gleb. Projekt jest finansowany w ramach programu FACCE SURPLUS.

  Program konferencji

  Językiem konferencji jest język angielski.

  Udział w konferencji jest bezpłatny.

  Rejestracja za pośrednictwem formularza online

  Informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej www.miscomar.eu