Wydział Biologii jest jedyną biologiczną jednostką naukowo-dydaktyczną w Szczecinie posiadającą pełne prawa akademickie.

Uniwersytet Szczeciński został powołany 1 października 1985 roku i w tym samym roku został utworzony Wydział Biologii. Jego pierwsza nazwa brzmiała – Wydział Biologii i Nauk o Morzu. W 1992 roku zmieniono nazwę na Wydział Nauk Przyrodniczych. 1 września 2008 z Wydziału Nauk Przyrodniczych został wyodrębniony Wydział Nauk o Ziemi, zaś 1 marca 2011 Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia. Obecną nazwę nadano wydziałowi w 2012 roku.

Wydział w 1998 roku uzyskał prawo nadawania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biologii, w 2002 roku – prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie biologii. W strukturze WB znajduje się 16 katedr biologicznych.

Wysoka aktywność naukowa pracowników WB wyraża się w publikacji kilkuset prac rocznie. Oryginalne wyniki badań są ogłaszane w renomowanych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, a także prezentowane na licznych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. WB organizuje ponadto konferencje o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Wydział utrzymuje współpracę naukową z większością uczelni krajowych, m.in. z uniwersytetami Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gdańskim, Jagiellońskim, Mikołaja Kopernika w Toruniu, z Akademią Medyczną w Poznaniu, Wrocławiu, Politechniką Gdańską, z licznymi Instytutami PAN.