Centrum Edukacji Środowiskowej w Małkocinie jest prowadzone przez Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Powstało w 2004 roku. Jednym z ważniejszych celów działalności Centrum jest przekazywanie dzieciom, młodzieży i dorosłym wiedzy z zakresu ekologii, kształtowanie umiejętności i wyrabianie postaw odpowiedzialności za środowisko, motywowanie do podejmowania działań na rzecz jego ochrony oraz propagowanie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze środowiska w sposób gwarantujący jego zachowanie w stanie jak najmniej zmienionym dla przyszłych pokoleń.

Różne formy kształcenia proponowane przez pracowników naukowych US w połączeniu z czynnym wypoczynkiem dzieci i młodzieży gwarantują doskonałe możliwości edukacji ekologicznej powiązanej z zabawą. Prowadzimy zajęcia na różnym poziomie kształcenia od pierwszych klas szkoły podstawowej po klasy licealne. Mamy nadzieję, że zechcą Państwo skorzystać z naszych usług wielokrotnie.

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi scenariuszami zajęć:

  •  Poznajemy tajemnice drzew
  •  Dziękujemy roślinom za tlen
  •  Woda zaczarowana substancja
  •  Ucznia rady na odpady
  •  Obrońcy przyrody

b_249_500p  b_244_500p