Góra


CBMiB

Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii


PotamON

Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej i Monitoringu Środowiska


Laur innowacji 2019

Biologiczne podstawy kryminalistyki


Flora & Funga Pomeranica Occidentalis

http://florafungapomeranica.usz.edu.pl/

Aktualności

  • 14 GRU 18

  Szkolenie BHP do 20 grudnia 2018r.

  Przypominamy studentom I roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o obowiązku zrealizowania szkolenia BHP do 20 grudnia 2018.r. Logowanie do kursu elerningowego odbywa się z konta indywidualnego studenta  w edziekanacie. Pytania dotyczące problemów technicznych i merytorycznych należy kierować na adres poczty elektronicznej szkoleniabhp@usz.edu.pl Informacje o szkoleniu bhp studentów http://uce.usz.edu.pl/szkolenia-dla-studentow/

  Czytaj więcej →
  • 03 GRU 18

  Eksplozja Wiedzy – Od komórki do mózgu. Jak obrazowanie biomedyczne pomaga nam zrozumieć świat.

  Uniwersytet Szczeciński oraz Miasto Szczecin zapraszają na trzecie spotkanie z cyklu wykładów otwartych, których ideą jest przybliżenie szerokiej publiczności najciekawszych zagadnień ze świata nauki. Gościć będziemy wyjątkowe osoby, które zachęcą nas do dyskusji nad wszystkim, co pozostaje często tajemnicze lub ledwo dostrzegalne, a jednocześnie żywo obecne w naszym życiu.

  Czytaj więcej →
  • 03 GRU 18

  Zmiana adresu siedziby Narodowego Centrum Nauki

  Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że z dniem 1 grudnia 2018 r. ulega zmianie adres siedziby Narodowego Centrum Nauki. Nowy adres: Narodowe Centrum Nauki ul. Twardowskiego 16 30-312 Kraków Dodatkowo informuję, że NIP, REGON, adres ESP, numery telefonów i faksu Centrum oraz adresy e-mail i numery telefonów pracowników Centrum pozostają bez zmian. W związku z powyższym

  Czytaj więcej →
  • 20 LIS 18

  Szkolenie BHP dla I roku studiów, rok akademicki 2018/2019

  SZKOLENIA BHP DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW I ROKU STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019  Zapraszamy do odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla uczestników studiów doktoranckich na

  Czytaj więcej →

Na skróty

 • Plan zajęć

  Studenci

  Doktoranci

 • WiFi

  WiFi jest dostępne na wydziale poprzez eduroam. Więcej szczegółów na stronie UCI.

 • e-Dziekanat

  kwadrat

  Sprawdź informacje o terminach, opłatach i ocenach z przedmiotów.

 • Platforma studenta

  kwadrat

  Sprawdź na koncie studenta/doktoranta informacje o harmonogramie zajęć, przypisaniu do grup, programie studiów, ocenach z przedmiotów, opłatach

 • Poczta

 • Badanie kleszcza

  Badanie kleszcza

  Ocena ryzyka nabycia boreliozy

 • Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii

  CBMiB

  Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii
 • Flora & Funga Pomeranica Occidentalis

  Flora & Funga Pomeranica Occidentalis

  integralny system wiedzy o bioróżnorodności roślin naczyniowych i grzybów Pomorza Zachodniego

 • PotamON

  PotamON

  Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej i Monitoringu Środowiska

 • Czytelnia

  czytelniaZapraszamy do odwiedzenia Biblioteki Głównej US mieszącej się przy ulicy Tarczyńskiego 1.

 • Monitor US

  Uchwały senatu, zarządzenia rektora, zarządzenia kanclerza, inne akty prawa wewnętrznego

 • Klub Absolwenta

 • Instrukcja w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia

  Instrukcja postępowania w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia

 • BHP

  organizowanie imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych

Kontakt