Aktualne plany zajęć znajdują się na stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

studia stacjonarne:

https://spr.usz.edu.pl/studenci/plany-zajec-studia-stacjonarne/

studia niestacjonarne:

https://spr.usz.edu.pl/studenci/plany-zajec-studia-niestacjonarne/