• dr Ewa Rębacz-Maron

  Wniosek

  Autoreferat

  Skład komisji habilitacyjnej

  Harmonogram:

  • 31.01.2019 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 01.04.2019 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
  • do 14.05.2019 r. – wykonanie recenzji
  • do 04.06.2019 r. – posiedzenie komisji habilitacyjnej

  Uchwała Rady Wydziału Biologii

  Uzasadnienie komisji habilitacyjnej

 • dr Łukasz Jankowiak

  Wniosek

  Autoreferat

  Skład komisji habilitacyjnej

  Harmonogram:

  18.02.2019 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  01.04.2019 r. – powołanie komisji habilitacyjnej
  do 14.05.2019 r. – wykonanie recenzji
  do 30.05.2019 r. – posiedzenie komisji habilitacyjnej

  Uchwała Rady Wydziału Biologii wraz z uzasadnieniem komisji habilitacyjnej

 • dr Izabella Rząd

  Wniosek

  Autoreferat

  Skład Komisji Habilitacyjnej w celu postępowania habilitacyjnego dr Izabelli Rząd wszczętego w dniu 10 sierpnia 2018 r. w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Tytuł osiągnięcia naukowego: „Ekologiczne aspekty układu pasożyt-żywiciel w związkach helminty-ptaki z uwzględnieniem uwarunkowań taksonomicznych” (cykl 7 publikacji)

  1. Przewodniczący komisji – prof. Paweł Koteja – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  2. Sekretarz komisji – dr hab. Robert Czerniawski – Uniwersytet Szczeciński
  3. Recenzent komisji – dr hab. Janina Dziekońska-Rynko – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  4. Recenzent komisji – dr hab. Leszek Rolbiecki – Uniwersytet Gdański
  5. Recenzent komisji – dr hab. Agnieszka Szlauer-Łukaszewska – Uniwersytet Szczeciński
  6. Członek komisji – prof. Piotr Tryjanowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  7. Członek komisji – dr hab. Danuta Kosik-Bogacka – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

  Harmonogram

  3 grudnia 2018 – powołanie komisji habilitacyjnej

  11 grudnia 2018 – dostarczenie decyzji o powołaniu komisji habilitacyjnej do Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

  12 grudnia  2018 – dostarczenie drukowanych wersji dokumentów habilitacyjnych od habilitanta

  13 grudnia 2018 – rozesłanie elektronicznych wersji dokumentów habilitacyjnych

  18 stycznia 2019 – ostateczny termin zrecenzowania dorobku publikacyjnego  i osiągnięcia naukowego

  29 stycznia 2019 – obrady komisji habilitacyjnej

  Uchwała Rady Wydziału wraz z uzasadnieniem komisji habilitacyjnej

 • dr Robert Stryjecki

  Wniosek

  Autoreferat

  Skład komisji habilitacyjnej

  1. przewodniczący – prof. dr hab. Jacek Siciński
  2. sekretarz – dr hab. Małgorzata Pilecka–Rapacz, prof. US
  3. recenzent – prof. dr hab. Joanna Pijanowska
  4. recenzent – prof. dr hab. Tadeusz Namiotko
  5. recenzent – dr hab. Robert Czerniawski, prof. US
  6. członek – dr hab. Jarosław Kobak
  7. członek – dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

  10.08.2018  – wszczęcie postępowania habilitacyjnego

  5.11. 2018  – powołanie komisji habilitacyjnej

  19.11.2018  – wpływ pisma Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu komisji habilitacyjnej do Dziekana Wydziału Biologii

  21 – 22.11.2018 – wysłanie dokumentacji recenzentom i członkom komisji habilitacyjnej

  do 17.12.2018 – przygotowanie recenzji

  do 07.01.2019 – posiedzenie komisji habilitacyjnej

  Uchwała Rady Wydziału wraz z uzasadnieniem komisji habilitacyjnej

 • dr Jacek Rechulicz

  Wniosek

  Autoreferat

  Uchwała

  Uzasadnienie

  Skład Komisji Habilitacyjnej

  1. przewodniczący – prof. dr hab. Paweł Koteja
  2. sekretarz – dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US
  3. recenzent – dr hab. Joanna Dorota Grabowska
  4. recenzent – dr hab. Jarosław Daniel Kobak
  5. recenzent – dr hab. Robert Czerniawski, prof. US
  6. członek komisji – dr hab. Mariusz Sapota
  7. członek komisji – dr hab. Przemysław Śmietana, prof. US

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

  – 25.07.2018 – wszczęcie postępowania habilitacyjnego

  – 05.11.2018 – powołanie komisji habilitacyjnej

  – do 17.12.2018 – przygotowanie recenzji

  – do 14.01.2019 – spotkanie komisji habilitacyjnej

 • dr Magdalena Achrem

  Wniosek

  Autoreferat

  Skład komisji habilitacyjnej

  1. przewodniczący – prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska
  2. sekretarz – dr hab. Anna Rymaszewska, prof. US
  3. recenzent – prof. dr hab. Dariusz Grzebelus
  4. recenzent – dr hab. Szymon Świeżewski
  5. recenzent – dr hab. Miłosz Smolik
  6. członek – prof. dr hab. Ewa Kępczyńska
  7. członek – dr hab. Mirosław Kwaśniewski

  Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

  25.04.2018 – wszczęcie postępowania habilitacyjnego

  03.09.2018 – powołanie komisji habilitacyjnej

  do 15.10.2018 – przygotowanie recenzji

  do 05.11.2018  – posiedzenie komisji habilitacyjnej

 • dr Izabela Jabłońska-Barna

  Wniosek

  Autoreferat

  Skład komisji habilitacyjnej:

  1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Jacek Siciński
  2. sekretarz komisji – dr hab. Marianna Soroka, prof. US
  3. recenzent komisji – prof. dr hab. Ryszard Szadziewski
  4. recenzent komisji – prof. dr hab. Krzysztof Szpila
  5. recenzent komisji – dr hab. Robert Czerniawski, prof. US
  6. członek komisji – prof. dr hab. Wiesław Krzemiński
  7. członek komisji – dr hab. Przemysław Śmietana, prof. US

  Harmonogram przebiegu postępowania:

  1. 06.03.2018 – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  2. 07.05.2018 – powołanie komisji habilitacyjnej
  3. do 18.06.2018 – przygotowanie recenzji
  4. do 9.07.2018 – posiedzenie komisji habilitacyjnej
 • dr Magdalena Janyszek

  1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
  2. Autoreferat
  3. Skład Komisji Habilitacyjnej
  4. Prof. dr hab. Józef Szmeja – przewodniczący
   2.  Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak – recenzent
   3.  Dr hab. Cezary Toma  – recenzent
   4.  Dr hab. Helena Więcław  – recenzent
   5.  Dr hab. Barbara Sudnik-Wójcikowska  – członek komisji
   6.  Dr hab. Zofia Sotek – czł. komisji
   7.  Dr hab. Agnieszka Grinn-Gofroń – sekretarz komisji

  Wniosek do Centralnej Komisji

  Autoreferat

  Harmonogram

 • dr Krzysztof Rychert

  1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

  2. Autoreferat

  3. Skład Komisji Habilitacyjnej

  Skład Komisji Habilitacyjnej w celu postępowania habilitacyjnego dr. Krzysztofa Rycherta wszczętego w dniu 27 stycznia 2017 r. w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia.

  Tytuł osiągnięcia naukowego: „ Produktywność zbiorowisk orzęsków różnych wód umiarkowanej strefy klimatycznej” (cykl 6 publikacji)

  1. Przewodniczący komisji – prof. Jacek Siciński – Uniwersytet  Łódzki

  2. Sekretarz komisji – dr hab. Robert Czerniawski – Uniwersytet Szczeciński

  3. Recenzent komisji – prof. Ryszard Kornijów – Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni

  4. Recenzent komisji – dr hab. Tomasz Mieczan – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  5. Recenzent komisji – dr hab. Agnieszka Łukaszewska-Szlauer

  6. Członek komisji – dr hab. Krzysztof Wiąckowski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  7. Członek komisji – dr hab. Przemysław Śmietana – Uniwersytet Szczeciński

  4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

  3 kwietnia 2017 – powołanie komisji habilitacyjnej

  18 kwietnia 2017 – dostarczenie decyzji o powołaniu komisji habilitacyjnej do Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

  17 maja 2017 – ostateczny termin zrecenzowania dorobku publikacyjnego  i osiągnięcia naukowego

  2 czerwca 2017 – obrady komisji habilitacyjnej

  Wniosek do Centralnej Komisji

  Autoreferat

  Uchwała

 • dr Małgorzata Adamska

  1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Adamskiej

  2. Autoreferat

  3. Skład Komisji Habilitacyjnej

  1. przewodniczący komisji – prof. Zofia Szweykowska-Kulińska- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

  2. sekretarz komisji – dr hab. Beata Hukowska-Szematowicz, prof. US – Uniwersytet Szczeciński,

  3. recenzent komisji – dr hab. Justyna Bień, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,

  4. recenzent komisji – prof. Grzegorz Węgrzyn-Uniwersytet Gdański,

  5. recenzent komisji- dr hab. Beata Krawczyk- Politechnika Gdańska,

  6. członek komisji – dr hab. Anna Bajer, Uniwersytet Warszawski,

  7. członek komisji – prof.  Ewa Kępczyńska, Uniwersytet Szczeciński

  4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

  – 22.06.2016r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego

  – 5.12.2016r. – powołanie Komisji Habilitacyjnej

  – do 10.02.2017 – przygotowanie recenzji

  – do 2.03.2017r. –  obrady Komisji Habilitacyjnej

  Wniosek do Centralnej Komisji

  Autoreferat

  Uchwała

 • dr Agnieszka Szlauer-Łukaszewska

  1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

  2. Autoreferat

  3. Skład Komisji Habilitacyjnej

  1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Jacek Siciński, Uniwersytet Łódzki;

  2. sekretarz komisji – dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US – Uniwersytet Szczeciński

  3. recenzent – prof. dr hab.Tadeusz Namiotko, Uniwersytet Gdański

  4. recenzent – prof. dr hab.Ryszard Kornijów, Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni

  5. recenzent – dr hab. Przemysław Śmietana, Uniwersytet Szczeciński

  6. członek komisji – dr hab. Tomasz Kakareko, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  7. członek komisji – dr hab. Robert Czerniawski, prof US, Uniwersytet Szczeciński

  4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

  – 16.12.2015 – wszczęcie postępowania habilitacyjnego

  – 07.03.2016 – powołanie Komisji Habilitacyjnej

  – do 18.04.2016 – przygotowanie recenzji

  – do 04.05.2016 –  obrady Komisji Habilitacyjnej

  Wniosek do Centralnej Komisji

  Autoreferat

  Uchwała

 • dr Aneta Strachecka

  1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

  2. Autoreferat

  3. Skład Komisji Habilitacyjnej

  1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Ryszard Słomski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  2. sekretarz komisji – dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

  3. recenzent – prof. dr hab. Szczepan Biliński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  4. recenzent – prof. dr hab. Andrzej Ciereszko, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

  5. recenzent – prof. dr hab. Krystyna Żółtowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  6. członek komisji – dr hab. Jacek Piosik, Uniwersytet Gdański

  7. członek komisji – prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk, Uniwersytet Szczeciński

  4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

  – 03.09.2015 – wszczęcie postępowania habilitacyjnego

  – 09.11.2015 – powołanie Komisji Habilitacyjnej

  – 21.12.2015 – przygotowanie recenzji

  – 25.01.2016  spotkanie Komisji Habilitacyjnej

  Wniosek do Centralnej Komisji

  Wykaz opublikowanych prac

  Autoreferat

  Uchwała

  Uchwała (nadanie stopnia naukowego)

 • dr Ewa Węgrzyn

  1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

  2. Autoreferat

  3. Skład Komisji Habilitacyjnej

  1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Jacek Siciński, Uniwersytet Łódzki;

  2. sekretarz komisji – dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

  3. recenzent – prof. dr hab. Lech Stempniewicz, Uniwersytet Gdański

  4. recenzent – prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk, Uniwersytet Wrocławski

  5. recenzent – dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

  6. członek komisji – dr hab. Jacek Nowakowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

  7. członek komisji – prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

  – 04.04.2015 – wszczęcie postępowania habilitacyjnego

  – 05.10.2015 – powołanie Komisji Habilitacyjnej

  – 16.11.2015 – przygotowanie recenzji

  – 26.11.2015 – obrady Komisji Habilitacyjnej

  Wniosek do Centralnej Komisji

  Autoreferat

  Uchwała

 • dr Anna Sierosławska

  1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

  2. Autoreferat 

  3. Skład Komisji Habilitacyjnej

  1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Tomasz Twardowski – Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,

  2. Sekretarz komisji – dr hab. Małgorzata Puc – Uniwersytet Szczeciński,

  3. Recenzent – prof. zw. dr hab. Hanna Mazur – Marzec  –  Uniwersytet Gdański,

  4. Recenzent – prof. dr hab. Jarosław Dziadek – Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk w Łodzi,

  5. Recenzent – prof. zw. dr hab. Wiesław Deptuła – Uniwersytet Szczeciński,

  6. Członek komisji – prof. dr hab. Władysław Boczoń – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

  7. Członek komisji – dr hab. Maria Suska, prof. US – Uniwersytet Szczeciński.

  4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

  – 02.02.2015 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego

  – 13.04.2015 r. – powołanie Komisji Habilitacyjnej

  – do 25.05.2015 r. – przygotowanie recenzji

  – do 15.06.2015 r. – spotkanie Komisji Habilitacyjnej

  Wniosek do Centralnej Komisji

  Autoreferat

  Uchwała

 • dr Zbigniew Kasprzykowski

  1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

  2. Autoreferat

  3. Skład Komisji Habilitacyjnej

  1. przewodniczący komisji – prof. Wlodzimierz Meissner – Uniwersytet Gdański,
  2. sekretarz komisji – dr hab. Agnieszka Grinn-Gofroń – Uniwersytet Szczeciński,
  3. recenzent komisji – prof. Tadeusz Stawarczyk – Uniwersytet Wrocławski,
  4. recenzent komisji – dr hab. Ziemowit Kosiński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  w Poznaniu,
  5. recenzent komisji – dr hab. Dariusz Wysocki – Uniwersytat Szczeciński,
  6. czlonek komisji – dr hab. Jacek Nowakowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  w Olsztynie,
  7. czlonek komisji – prof. Józef Domagala – Uniwersytet Szczeciński,

  4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

  12.12.2014 – Wniosek dr Zbigniewa Kasprzykowskiego o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie Nauk Biologicznych, dyscyplinie Biologia. Wskazanie Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, jako jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

  02.03.2015 – Wszczęcie postępowania habilitacyjnego dr Zbigniewowi Kasprzykowskiemu w dziedzinie Nauk Biologicznych, dyscyplinie Biologia. Przekazanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów wniosku dr Zbigniewa Kasprzykowskiego o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Radzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

  12.02.2015 – Uchwała Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego wyrażająca zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Zbigniewa Kasprzykowskiego.

  12.02.2015 – Uchwała Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie wyznaczenia: Sekretarza Komisji, Członka Komisji i Recenzenta.

  02.03.2015 – Wyznaczenie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów: Przewodniczącego i Członka Komisji oraz dwóch Recenzentów, a także powołanie pełnego składu Komisji.

  10.03.2015 – Wysłanie dokumentacji wniosku do Recenzentów.

  13.04.2015 – Ostateczny termin nadsyłania recenzji.

  30.04.2015 – Ostateczny termin odbycia posiedzenia Komisji celem podęcia uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Zbigniewowi Kasprzykowskiemu.

  Wniosek do Centralnej Komisji

  Autoreferat

  Skład Komisji

  Uchwała

 • dr Helena Więcław

  1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

  2. Autoreferat

  3. Skład Komisji Habilitacyjnej

  1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Adam Boratyński – Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

  2. sekretarz komisji – dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US – Uniwersytet Szczeciński

  3. recenzent – dr hab. Joanna Mytnik- Ejsmont, prof. UG –  Uniwersytet Gdański

  4. recenzent – prof. dr hab. Jadwiga Anioł – Kwiatkowska – Uniwersytet Wrocławski

  5. recenzent – prof. dr hab. Waldemar Żukowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  6. członek komisji – prof. dr hab. Marta Mizianty – Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej    Akademii Nauk w Krakowie

  7. członek komisji – prof. dr hab. Ewa Kępczyńska – Uniwersytet Szczeciński

  4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

  – 25.09.2014 – wszczęcie postępowania habilitacyjnego

  – 03.11.2014 – powołanie Komisji Habilitacyjnej

  – do 15.12.2014 – przygotowanie recenzji

  – do 09.01.2015  Spotkanie Komisji Habilitacyjnej

  Wniosek do Centralnej Komisji

  Autoreferat

  Uchwała

  Uzasadnienie

 • dr inż. Roman Kotłowski

  1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

  2. Autoreferat

  3. Skład Komisji Habilitacyjnej

  4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

  18/07/2014 – wszczęcie postępowania habilitacyjnego

  06/10/2014 – powołanie Komisji Habilitacyjnej

  do 30/11/2014 – przygotowanie recenzji

  16/12/2014 – spotkanie Komisji habilitacyjnej

  Wniosek do Komisji Centralnej

  Autoreferat

  Skład Komisji

  Uchwała

 • dr Anna Rymaszewska

  1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

  2. Autoreferat

  3. Skład Komisji Habilitacyjnej

  1. przewodniczący komisji – prof. Anna Skorupska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  2. sekretarz komisji – dr hab. Agnieszka Grinn-Gofroń – Uniwersytet Szczeciński

  3. recenzent – prof. Edward Hadaś – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  4. recenzent – prof. Joanna Zajkowska – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  5. recenzent komisji – prof. Józef Kur – Politechnika Gdańska

  6. członek komisji – dr hab. Anna Bajer – Uniwersytet Warszawski

  7. członek komisji – dr hab.Ewa Kępczyńska – Uniwersytet Szczeciński

  4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

  – 14/01/2014 – wszczęcie postępowania habilitacyjnego

  – 07/04/2014 – powołanie Komisji Habilitacyjnej

  – do 31/08/2014 – przygotowanie recenzji

  – 22/09/2014 – spotkanie Komisji Habilitacyjnej

  Wniosek do Centralnej Komisji

  Autoreferat

  Uchwała

  Skład Komisji

 • dr Sylwia Goławska

  1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

  2. Autoreferat

  3. Skład Komisji Habilitacyjnej dr Sylwii Goławskiej

  1. przewodniczący komisji –  prof. Tomasz Twardowski – Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
  2. sekretarz komisji – dr hab. Marianna Soroka, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
  3. recenzent – prof. Paweł Migula – Uniwersytet Śląski w Katowicach
  4. recenzent – prof. Juliusz Perkowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  5. recenzent komisji – prof. Ewa Kępczyńska – Uniwersytet Szczeciński
  6. członek komisji – prof. Anna Stochmal – InstytutUprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawcz w Puławach
  7. członek komisji – prof. Jolanta Tarasiuk – Uniwersytet Szczeciński

  4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

  – 24.12.2013 – wszczęcie postępowania habilitacyjnego

  – 03.03.2014 – powołanie Komisji Habilitacyjnej

  – do 14.04.2014 – przygotowanie recenzji

  – do 28.04.2014 – Spotkanie Komisji Habilitacyjnej.

  Uchwała

  Uzasadnienie

 • dr Miłosz Smolik

  1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

  2. Autoreferat

  3. Skład Komisji Habilitacyjnej
  1. przewodniczący komisji – prof. Ewa Łojkowska – Uniwersytet Gdański
  2. sekretarz komisji – dr hab. Beata Wodecka, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
  3. recenzent – prof. Waldemar Marczewski – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
  4. recenzent – prof. Tomasz Twardowski – Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
  5. recenzent – prof. Stanisława Rogalska – Uniwersytet Szczeciński
  6. członek komisji – dr hab. Tomasz Kulik – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  7. członek komisji – prof. Jolanta Tarasiuk – Uniwersytet Szczeciński

  4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
  – 28/10/2013 – wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  – 02/12/2013 – powołanie Komisji Habilitacyjnej
  – 03/02/2014 – uzupełnienie składu Komisji Habilitacyjnej
  – do 17/03/2014 – przygotowanie recenzji
  – 03/04/2014 – Spotkanie Komisji Habilitacyjnej.

  Wniosek do Centralnej Komisji

  Autoreferat

  Uchwała

  Załącznik do uchwały

 • dr Anna Rymuszka

  1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

  2. Autoreferat

  3. Skład Komisji Habilitacyjnej

  1. przewodniczący komisji – prof. Ryszard Słomski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  2. sekretarz komisji – dr hab. Agnieszka Grinn-Gofroń – Uniwersytet Szczeciński

  3. recenzent – prof. Antonina Sopińska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  4. recenzent – prof. Michał Stosik – Uniwersytet Zielonogórski

  5. recenzent – prof. Wiesław Deptuła – Uniwersytet Szczeciński

  6. członek komisji – dr hab. Hieronim Frąckowiak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  7. członek komisji – prof. Józef  Domagała – Uniwersytet Szczeciński

  4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

  – 13/09/2013 – wszczęcie postępowania habilitacyjnego

  – 04/11/2013 – powołanie Komisji Habilitacyjnej

  – do 16/12/2013 – przygotowanie recenzji

  – do 08/01/2014 – Spotkanie Komisji Habilitacyjnej

  Wniosek do Centralnej Komisji

  Autoreferat

  Uchwała

  Załącznik do uchwały

 • dr Małgorzata Puc

  1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

  2. Autoreferat

  3. Skład Komisji Habilitacyjnej

  1. przewodnicząca komisji – prof. Ewa Łojkowska – Uniwersytet Gdański

  2. sekretarz komisji – dr hab. Agnieszka Grinn-Gofroń – Uniwersytet Szczeciński

  3. recenzent – prof. Bogdan Jackowiak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  4. recenzent – prof. Krystyna Towpasz – Uniwersytet Jagielloński Krakowie

  5. recenzent – prof. Kazimierz Szczepanek – Uniwersytet Jagielloński Krakowie

  6. członek komisji – prof. Jacek Herbich – Uniwersytet Gdański

  7. członek komisji – prof. Maciej Rogalski – Uniwersytet Szczeciński

  4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

  – 06/05/2013 – wszczęcie postępowania habilitacyjnego

  – 02/09/2013 – powołanie Komisji Habilitacyjnej

  – do 14/10/2013 – przygotowanie recenzji

  – do 04/11/2013 – Spotkanie Komisji Habilitacyjnej

  Wniosek do Centralnej Komisji

  Autoreferat

  Uchwała

  Załącznik do uchwały