Pracownia Badań Eksperymentalnych Środowiska

Laboratory of Environmental Experimental Testing (LEET)

Pracownia Badań Eksperymentalnych Środowiska powstała w 2017 roku jako jednostka należąca do Instytutu Badań Nad Bioróżnorodnością. Zespół stanowi dwójka naukowców, dr inż. Anna Kisiel i mgr Rafał Igielski, których doświadczenie naukowe zbudowane jest między innymi wokół identyfikacji molekularnej, genomiki ekspresyjnej, bioinformatyki oraz mikrobiologii środowiskowej. Głównym celem prowadzonych badań jest odkrywanie, opisywanie a następnie wykorzystanie organizmów oraz zachodzących w nich procesów w praktyce. W pracy badawczej wykorzystujemy narzędzia biologii molekularnej (PCR, qPCR, NGS), biochemiczne (analizy spektrofotometryczne) oraz instrumentalne (chromatografia).

Ponieważ wierzymy, że współpraca jest kluczem do uzyskiwania najlepszych wyników,  systematycznie budujemy sieć kontaktów naukowych w Polsce i na świecie. Zdobyte doświadczenie pozwala nam lepiej rozumieć potrzeby otoczenia gospodarczego, a tym samym prowadzić badania, które mają potencjał komercjalizacyjny. W najbliższych latach pracownia będzie skupiała się na badaniach o znacznym potencjale aplikacyjnym, nie zapominając przy tym o wartościach naukowych.

Prowadzimy badania biogeochemiczne gleby ze szczególnym uwzględnieniem mikrobiomu gleby oraz jego interakcji z roślinami.

  Biotechnologia:

  Informatyka z elementami bioinformatyki

  Bioinformatyka

  Inżynieria bioprocesowa

  Genetyka i biologia eksperymentalna:

  Bioinformatyka z elementami technologii informatycznych

  Biogospodarka

  Podstawy przedsiębiorczości i zarządzania projektami badawczymi

  Mikrobiologia:

  Podstawy zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji wyników badań

  dr inż. Anna Kisiel
  poniedziałek: 11:00 – 12.30

  Wydział Biologii

  Instytut Badań nad Bioróżnorodnością

  Pracownia Badań Eksperymentalnych Środowiska

  ul. Wąska 13 pok 204

  Szczecin 71-415

  tel. +48 91 444 1555

  mail; leet@usz.edu.pl