Pełnomocnik Dziekana WB ds. praktyk studenckich na kierunkach:

Biologia

Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego

dr Ewa Filip
Katedra Biologii Komórki,  sala 33
ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin
tel. 091 444 16 37

Konsultacje: czwartek 9.00-11.00

Prezentacja na temat praktyk

Pełnomocnik Dziekana WB ds. praktyk studenckich na kierunku:

Biotechnologia

Genetyka i Biologia Eksperymentalna

dr Izabela Ruduś
Katedra Fizjologii i Inżynierii Genetyczneji, pok. 311
ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin
email: izabela.rudus@univ.szczecin.pl

Konsultacje: czwartek 11:00 – 13:00

Prezentacja na temat praktyk

Pełnomocnik Dziekana WB ds. praktyk studenckich na kierunku:

Mikrobiologia

dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US
Katedra Immunologii,
ul. Felczaka 3c, 71-412 Szczecin
Tel.: 091 444 1590

email: beata.tokarz-deptula@usz.edu.pl

Konsultacje: poniedziałek: 12:00 – 13:00
piątek: 12:00 – 13:00

Prezentacja na temat praktyk

 • Propozycje praktyk

  Biologia, Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego (lista ośrodków)

  Biologia, Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego (propozycje praktyk)

  Biotechnologia (propozycje praktyk, Szczecin, Police)

  Biotechnologia (propozycje praktyk, inne regiony)

 • Regulamin praktyk

  Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

  Mikrobiologia I st

  Mikrobiologia II st

  Genetyka i biologia eksperymentalna

  Biologia, Biotechnologia

 • Skierowanie na praktykę

  Skierowanie na praktykę

  Skierowanie na praktykę

 • Zgoda na przyjęcie na praktykę

  Zgoda na przyjęcia na praktyki (biotechnologia)

 • Umowa w sprawie organizacji praktyki zawodowej

  Umowa w sprawie organizacji praktyk

  Umowa w sprawie organizacji praktyk

 • Zaświadczenie o obowiązku odbycia praktyk

  Zaświadczenie o obowiązku odbyciu praktyk

 • Dziennik praktyk

  Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

  Mikrobiologia

  Biologia

  Biotechnologia

 • Zaliczenie praktyk

  Zaliczenie praktyk

 • Zaświadczenie o odbyciu praktyk

  Zaświadczenie o odbyciu praktyk

Dlaczego miałbyś nie skorzystać z profesjonalnej pomocy w doborze odpowiednich praktyk pod kątem rozwoju Twojej kariery zawodowej? Skontaktuj się z Akademickim Biurem Karier oraz Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego.

Akademickie Biuro Karier US

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości US