Indywidualna karta dokumentacji czynności podlegających prawu autroskiemu

Aneks (pracownik badawczy)

Aneks (pracownik badawczo-dydaktyczny)

Aneks (pracownik dydaktyczny)

Deklaracja

Zarządzenie nr 78/2018

Więcej informacji:

mgr Anna Zadroga

pokój 16, Wąska 3c

telefon (91) 444 15 15

email: anna.zadroga@univ.szczecin.pl