Indywidualna karta dokumentacji czynności podlegających prawu autroskiemu

Aneks

Deklaracja

Więcej informacji:

mgr Anna Zadroga

pokój 16, Wąska 3c

telefon (91) 444 15 15

email: anna.zadroga@univ.szczecin.pl