Tytuł profesora nadaje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Rada Wydziału Biologii poparła wnioski o nadanie tytułu profesorom:

 

prof. dr hab. inż. Katarzyna Kavetska (ZUT w Szczecinie) – 19.02.2014 r.

prof. dr hab. Agnieszka Popiela – 18.04.2013 r.

† prof. dr hab. inż. Gorzysław Poleszczuk – 23.02.2011 r.

† prof. dr hab. Marian Ciaciura – 24.04.2008 r.

prof. dr hab. Józef Domagała – 31.01.2008 r.

prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk – 08.06.2006 r.