• 06 MAJA 19

  Program MOST 2019/2020

  Drodzy Studenci i Doktoranci,

  15 kwietnia rozpoczęła się rekrutacja na studia w ramach Programu MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2019/2020. Zostanie ona zakończona z dniem 15 maja. Tak jak w roku akademickim 2018/2019, przygotowaliśmy dla Was, szeroką ofertę kierunków na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich.  Ponadto oferta Programu Most zawiera wymianę w ramach studiów doktoranckich.

  Łącznie w Programie zrzeszonych jest 29 uczelni wyższych, a w ofercie znajduje się ponad 400 kierunków i specjalności na studiach licencjackich, inżynierskich, uzupełniających magisterskich, jednolitych magisterskich oraz studiów doktoranckich. Ze względu na liczbę uczestniczących w Programie ośrodków akademickich, jest to łącznie ponad 1000 ofert na studiach I, II stopnia i jednolitych magisterskich oraz niemal 200 na studiach doktoranckich.  Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące Programu są dostępne na stronie internetowej www.most.amu.edu.pl, a na naszej Uczelni za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu odpowiedzialni są koordynatorzy wydziałowi.

  Listę imienną koordynatorów oraz pozostałe informacje dotyczące Programu Most znajdziecie na stronie Uniwersytetu Szczecińskiego klikając w poniższy link:

  http://studenci.usz.edu.pl/program-most/