• 08 MAR 19

  Program PROM

  Dla doktorantów przewidziano stypendia na udział w konferencjach  lub wyjazdy w celu pozyskania materiałów do pracy badawczej/artykułu naukowego.

  Wyjazdy na konferencje powinny trwać 5 dni (w tym 2 dni na dojazd i 3 dni pobytu na konferencji)

  Zbieranie materiałów może trwać do 16 dni ( w tym dwa dni na dojazd).

  Wyjechać można do krajów OECD ( lista tutaj: http://www.oecd.org/about/membersandpartners/

  W skład stypendium wchodzą:

  ·         zryczałtowane finansowanie kosztów pobytu

  ·         koszt podróży – liczony na podstawie odległości  kalkulatora KE

  ·         koszt rejestracji an konferencję

  Szczegółowe informacje na temat programu i  stawek stypendium dostępne są na stronie:  http://dsm.usz.edu.pl/prom/

  Aplikacje można składać poprzez system DreamApply do końca marca 2019.

  W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr telefonu: 91 444 12 08

  Lub mailem: aurelia.mayer@usz.edu.pl