• 24 WRZ 18

    projekt „Mikrobiologia w praktyce III”- płatne staże dla kierunku Mikrobiologia

    Zapraszamy studentów kierunku Mikrobiologia II oraz III roku I stopnia do odbycia płatnych staży w komercyjnych laboratoriach mikrobiologicznych w wymiarze 360 h w ramach projektu „Mikrobiologia w praktyce III”. Szczegółowe informacje będą udostępnione w Biurze Projektu na Wydziale Biologii przy ul. Felczaka 3c (pok. 114) w Szczecinie, tel. 91/4441610 lub 91/4441593.