dr hab. Andrzej Zawal, prof. US – Dziekan

dr hab. Małgorzata Puc, prof. US – Prodziekan ds. Nauki

dr hab. Helena Więcław, prof. US – Prodziekan ds. Studenckich

Samodzielni pracownicy nauki

prof. dr hab. Wiesław Deptuła

prof. dr hab. Ewa Kępczyńska

prof. dr hab. Jan Kępczyński

prof. dr hab. Agnieszka Popiela

prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak

prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk

dr hab. Beata Bosiacka, prof. US

dr hab. Robert Czerniawski, prof. US

dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US

dr hab. Agnieszka Grinn-Gofroń, prof. US

dr hab. Beata Hukowska-Szematowicz, prof. US

dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US

dr hab. Małgorzata Pilecka-Rapacz, prof. US

dr hab. Lidia Skuza, prof. US

dr hab. Marianna Soroka, prof. US

dr hab. Zofia Sotek, prof. US

dr hab. Małgorzata Stasińska, prof. US

dr hab. Przemysław Śmietana, prof. US

dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US

dr hab. Beata Wodecka, prof. US

dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US

dr hab. Anna Rymaszewska, prof. US

dr hab. Agnieszka Szlauer-Łukaszewska, prof. US

dr hab. Małgorzata Adamska

Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników nauki

dr Magdalena Achrem

dr Wioleta Dudzińska

dr Łukasz Jankowiak

dr Lucyna Kirczuk

dr inż. Anna Kisiel

dr Agnieszka Maruszewska

dr Monika Myśliwy

dr Małgorzata Pawlikowska-Warych

dr inż. Jakub Skorupski

dr Izabela Szućko

vacat

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr inż. Elżbieta Dacka

mgr Adrian Nowak

mgr inż. Ewa Sarnacka

Przedstawiciele doktorantów

mgr Monika Ficek

mgr Eliza Orłowska

Przedstawiciele studentów

Aleksandra Berger

Oliwia Chilińska

Waldemar Pluta

Aleksandra Strońska

vacat

vacat

vacat

vacat

vacat

Przedstawiciele Związków Zawodowych

prof. dr hab. Agnieszka Popiela- NSZZ „Solidarność”

mgr Bożenna Żukowska  – ZNP

Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału