Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów WB US

Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów reprezentuje doktorantów naszego Wydziału w sprawach, które ich dotyczą, broni praw doktorantów, wyraża opinie w imieniu społeczności doktorantów w sprawach mieszczących się w zakresie zainteresowania tej społeczności, uczestniczy w obradach i działaniach organów kolegialnych Wydziału. 

Skład WRSD:

Monika Ficek – Przewodnicząca (kontakt: monika.ficek@o2.pl)

Barbara Wąsowicz – Wiceprzewodnicząca

Eliza Orłowska – Sekretarz

Anna Cichocka

Małgorzata Głoćko

Grzegorz Kraczek

Iza Raulin

 

Członkowie Rady Wydziału z ramienia WRSD (kadencja 2016-2020):

Monika Ficek

Eliza Orłowska