• 08 KWI 19

    Seminarium ,,Znaczenie kwasu abscysynowego w spoczynku ziarniaków Avena fatua L.”

    Uprzejmie zapraszamy na seminarium podczas, którego mgr inż. Agata Wójcik wygłosi referat pt. ,,Znaczenie kwasu abscysynowego w spoczynku ziarniaków Avena fatua L.”. Wygłoszenie referatu związane jest z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego. Praca doktorska jest realizowana  pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Kępczyńskiego. Seminarium odbędzie się 10 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00  w sali 102 przy ulicy Wąskiej 13.