• 14 STY 19

    Spotkanie Zespołu oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej ze studentami WB

    15 stycznia (wtorek) odbędą się następujące spotkania ze studentami:

    11:00-12:00 spotkanie ze studentami kierunku mikrobiologia – sala Rady Wydziału 011, adres: ul. Wąska 13, Szczecin;

    12:00-12:30 spotkanie z Samorządem Studenckim i Kołami naukowymi – sala Rady Wydziału 011, adres: ul. Wąska 13, Szczecin;

    W związku ze spotkaniem członków PKA ze studentami ogłasza się godziny dziekańskie w godzinach 10:50-12:05.