• 01 CZE 18

  Spotkanie z przedstawicielem Web of Science Core Collection

  Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, prof. dr hab. Marek Górski oraz Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszają na spotkanie z przedstawicielem Web of Science Core Collection – Marcinem Kapczyńskim.
  W programie:
  • Indeksacja i kryteria wyboru źródeł do Web of Science; proces zgłoszenia, ocena czasopisma.
  • Baza Web of Science Core Collection zakres i wykorzystanie, metody budowania kwerend i sposoby wyszukiwań, filtrowanie, analizowanie i zarządzanie rezultatami.
  • Tworzenie raportów cytowani; indeks h i inne zmienne stosowane w ocenie dorobku naukowego.
  • Wykorzystanie Endnote do gromadzenia i zamieszczania bibliografii załącznikowej.
  • Formatowanie stylów bibliograficznych i zastosowanie przypisów w tekście pracy.
  • Określanie jakości czasopisma na podstawie Journal Citation Reports.
  • Moduł bibliomteryczny Incites Benchmark & Analytics.

  Spotkanie odbędzie się 8 czerwca br. w godz. od 12:00 do 14:00 w auli Wydziału Matematyczno-Fizycznego US (ul. Wielkopolska 15).