Na Wydziale Biologii US prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Przedstawiamy wybrane tematy/zakresy rozpraw doktorskich, które można realizować na WB:

1. Ekohydrologiczne uwarunkowania kształtowania biocenoz wodnych
dr hab. Robert Czerniawski, prof. US
Katedra Zoologii Ogólnej
tel. 91 444 16 24
e-mail: czerniawski@univ.szczecin.pl

2. Analiza ruchu plemników ryb w różnych warunkach środowiskowych z zastosowaniem komputerowej analizy CASA
dr hab. Katarzyna Dziewulska prof. US
Katedra Zoologii Ogólnej
tel. 91 444 16 19
e-mail: katarzyna.dziewulska@univ.szczecin.pl

3. Rola związków fenolowych w regulacji spoczynku ziarniaków Avena fatua.
Rola karrikinolidu i kwasu abscysynowego w regulacji stanu spoczynku ziarniaków Avena fatua.
Ekspresja genów szlaku biosyntezy i katabolizmu ABA w ziarniakach Avena fatua podczas ustępowania ich spoczynku.
Mechanizm regulacji ustępowania spoczynku nasion Amaranthus retroflexus przez tlenek azotu.
prof. dr hab. Jan Kępczyński
Katedra Fizjologii I Inżynierii Genetycznej Roślin
tel. 91 444 15 06
e-mail: kfr@univ.szczecin.pl

4. Tematyka rozpraw doktorskich obejmuje systematykę i geografię roślin naczyniowych oraz fitosocjologię, badania terenowe będą prowadzone na szeroko rozumianym Pomorzu Zachodnim (np. flory naczyniowe poszczególnych regionów i ich analiza, flory synantropijne itp.), a także prace porównawcze z taksonomii roślin naczyniowych na podstawie rewizji materiałów zielnikowych oraz rewizje jednostek fitosocjologicznych.
prof. dr hab. Agnieszka Popiela
Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
tel. 91 444 15 63; 15 64
e-mail: popiela@univ.szczecin.pl

5. Filogeografia chińskiego małża Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) w Europie.
Rola genomu mitochondrialnego w transformacji nowotworowej.
dr hab. Marianna Soroka, prof. US
Katedra Genetyki
tel. 91 444 15 83
e-mail: marianna.soroka@univ.szczecin.pl

6. Odpowiedź immunologiczna przy wirusach powodujących ostry i gwałtowny przebieg – wirusy zwierzęce.
Badania środowiska wodnego w celu opracowania nowych metod oceny wody.
Badania chlamydii środowiskowych (makroorganizm, środowisko naturalne) oraz bakteriofagów w środowisku wodnym.
Badania bakterii pochodzących z warunków ekstremalnych produkujących substancje do wykorzystania w procesach biotechnologicznych.
prof. dr hab. Wiesław Deptuła
dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US
Katedra Mikrobiologii oraz Katedra Immunologii
tel. 91 444 16 05
e-mail: kurp13@univ.szczecin.pl

7. Nowe gatunki z rodziny Borreliaceae przenoszone przez kleszcza pospolitego w Europie na przykładzie Polski.
Ocena markerów do opisu zróżnicowania molekularnego krętków z rodziny Borreliaceae.
Charakterystyka molekularna kleszczy z rodzaju Ixodes o zróżnicowanych cyklach żywicielskich.
Charakterystyka markerów molekularnych do opisu rezerwuaru krętków z rodziny Borreliaceae wykrywanego w pozostałościach posiłku z krwi w przeobrażonym kleszczu.
dr hab. Beata Wodecka, prof. US
Katedra Genetyki
Tel. 91 444 15 81
e-mail: beata.wodecka@usz.edu.pl

 

Więcej informacji o stacjonarnych studiach doktoranckich na Wydziale Biologii u kierownika studiów:

dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof.US

Katedra Immunologii, ul. Felczaka 3c, pok. 114
Kierownik studiów doktoranckich na WB

Dyżur kierownika:

Czwartek 12.00 – 13.00

Obsługa doktorantów:

mgr Joanna Kominowska

Dziekanat pok.10

ul. Wąska 13

tel. 91 444 15 10
fax.: 91 444 15 13