Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na r. a. 2018/2019 - Uniwersytet Szczeciński