• 09 MAJA 19

  Wielki sukces międzynarodowej konferencji „Sustainable Coastal Angling Tourism – a development chance for the South Baltic Region”

  91 uczestników z Polski, Danii, Niemiec, Szwecji i Litwy wzięło udział w konferencji zamykającej międzynarodowy projekt CATCH (dofinansowany w ramach programu UE Interreg South Baltic Region Programme) Sustainable Coastal Angling Tourism – a development chance for the South Baltic Region. Konferencja odbyła się w Dźwirzynie, w dniach 5-6 kwietnia i zgromadziła wędkarzy, przedstawicieli samorządu lokalnego, stowarzyszeń wędkarskich, organizacji turystycznych, naukowców oraz przedstawicieli władz.

  W programie konferencji znalazły się m. in. sesje plenarne z wykładami na temat aktualnych trendów w wędkarstwie morskim, zrównoważonego eksploatowania zasobów rybackich, ofert turystycznych, inicjatyw lokalnych oraz możliwości marketingowych związanych ze zrównoważoną morską turystyką wędkarską, jak również warsztaty tematyczne poświęcone wędkarstwu plażowemu i wędkarstwa młodzieżowego, wystawa zdjęć laureatów konkursu fotograficznego Fishing South Baltic #myCATCH oraz dyskusje w przedmiocie zrównoważonych praktyk wędkarskich i potencjału rozwojowego morskiej turystyki wędkarskiej dla społeczności lokalnych w regionie południoowobałtyckim. Wśród prelegentów znaleźli się: prof. Przemysław Śmietana z Uniwersytetu Szczecińskiego, Nils Höglund z międzynarodowego związku stowarzyszeń Coalition Clean Baltic (Szwecja), Sławomir Keszka z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Antanas Kontautas i Egle Baltranaitė z Uniwersytetu w Kłajpedzie (Litwa), Saulius Mikalauskas z Lithuanian Angling Association (Litwa), Gordon P. Henriksen i Niels Lagergaard Pedersen z Fishing Zealand (Dania), Holger Bente z www.doctor-catch.com (Niemcy), Mila Zarkh z Youth Hostel Association of Mecklenburg-Western Pomerania (Niemcy), Raimundas Jocys z Gargždai Children’s and Youth Leisure Centre (Litwa), Kaare M. Ebert z Denmark’s Sportfishing Association (Dania) oraz Andrzej Laszuk z Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Regi.

  Sesje plenarne skupione były wokół trzeh podstawowych pytań: dlaczego rozwój zrównoważony jest istotny w kontekście wędkarstwa morskiego?, jak morska turystyka wędkarska może przyczynić się do rozwoju regionu południowobałtyckiego w kontekście społecznym?, w jaki sposób skutecznie promować usługi morskiej turystyki wędkarskiej w regionie? W trakcie sesji warsztatowej uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z technikami wykorzystywanymi w wędkarstwie plażowym w Zatoce Pomorskiej, a także zapoznać się z inicjatywami dotyczącymi wędkarstwa morskiego, skierowanymi do młodych ludzi w Polsce, Danii, Niemczech i na Litwie.

  Ciekawym urozmaiceniem sesji referatowych i warsztatów były interaktywne przerwy kawowe, w trakcie których uczestnicy konferencji mieli okazję odwiedzić wystawę fotograficzną, zapoznać się z wynikami projektu CATCH, jak również odwiedzić jedno ze stoisk tematycznych, w tym stoisko promocyjno-informacyjne Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii.

  Wyniki bardzo ożywionych, nietuzinkowych i owocnych dyskusji konferencyjnych wyraźnie wskazują na potrzebę wielokierunkowego podejścia do wyzwań stojących przed morską turystyką wędkarską w regionie południowobałtyckim, a także poszukiwania rozwiązań godzących zarówno oczekiwania ekonomiczne, jak i potrzeby społeczne oraz konieczność ochrony zasobów przyrodniczych, warunkujących utrzymanie potencjału wędkarstwa morskiego w regionie. Największym sukcesem konferencji było zgromadzenie tak dużej grupy uczestników zainteresowanych problematyką morskiej turystyki wędkarskiej oraz ich aktywny udział w konferencji, co z kolei wskazuje na wielki potencjał rozwojowy wędkarstwa morskiego w regionie.

  Drugi dzień konferencji poświęcony był wycieczce terenowej, w trakcie której uczestnicy odwiedzili elektrownię wodną na Parsęcie, we wsi Rościno, gdzie zapoznali się z nowo wybudowaną przepławką dla ryb z elektronicznym systemem monitoringu przepływających ryb. Atrakcją wycieczki była również prezentacja ochotniczej straży rybackiej na rzece Parsęcie, obejmująca przedstawienie specyfiki pracy strażników, specjalistyczny sprzęt, którym się posługują w zwalczaniu kłusownictwa (foto-pułapki, kamery termowizyjne, noktowizory).

  Konferencja zorganizowana została przez Federację Zielonych “GAJA”, we współpracy z konsorcjum projektu CATCH oraz Wydziałem Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.