• 20 LIS 18

  Szkolenie BHP dla I roku studiów, rok akademicki 2018/2019

  SZKOLENIA BHP DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW I ROKU STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

   Zapraszamy do odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

  Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla uczestników studiów doktoranckich na Uniwersytecie Szczecińskim w pierwszym semestrze nauki.

   

  Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich

  odbywają szkolenie składające się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

  1. Część teoretyczna realizowana w formie kształcenia na odległość (e-learning)

  od 20 listopada 2018 r., od godz. 12.00

  do 20 grudnia 2018 r., do godz. 24.00

  2. Część praktyczna realizowana jest przez Pracownię Bezpieczeństwa Wodnego, Wydział Nauk o Ziemi, ul. Mickiewicza 16 a.

   

  Dostępne terminy szkolenia praktycznego ukażą się na platformie e-learningowej po zaliczeniu testu z części teoretycznej.

   

  Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich

  odbywają szkolenie składające się z tylko z części teoretycznej realizowanej w formie kształcenia na odległość (e-learning) w terminie:

  od 20 listopada 2018 r., od godz. 12.00

  do 20 grudnia 2018 r., do godz. 24.00

   

  Szczegóły na stronie: http://www.uce.usz.edu.pl/szkolenia-bhp-dla-studentow-us