• 06 MAJA 19

    Szkolenie BHP

    Informujemy, że szkolenie poprawkowe z BHP dla studentów z brakiem zaliczenia oraz studentów z letniego naboru na W. Biologii  odbywa się w dniach 29.04-24.05.2019.

    Termin szkolenia praktycznego zostanie ustalony po zakończonym szkoleniu e-learningowym.