• 17 CZE 19

    szkolenie praktyczne BHP dla studentów US

    Informujemy, że szkolenie praktyczne BHP dla studentów US z naboru na semestr letni w r.a. 2018/2019 oraz studentów z wpisem warunkowym z BHP odbędzie się 18 czerwca 2019 o godz. 14.00, Serwis Rescue-Lab (WNoZ) ul. Mickiewicza 16 a.  (budynek dydaktyczny).

    Zapisy na szkolenie odbywają się poprzez indywidualne konto studenta na platformie e-dziekanat (zakładka szkolenie BHP).

    W razie pytań dotyczących szkolenia praktycznego prosimy kontaktować się z WOPR kurylczyk@wopr.szczecin.pl, rl@wopr.szczecin.pl