Dziekan Wydziału Biologii

dr hab. Andrzej Zawal, prof. US

tel. 91 444 15 17; tel. 91 444 15 10

e-mail:  andrzej.zawal@usz.edu.pl

 

Dyżur
poniedziałek: 12:00 – 13:00
środa: 12:00 – 13:00

Prodziekan ds. Nauki

dr hab. Małgorzata Puc, prof. US

tel. 91 444-15-16

e-mail: malgorzata.puc@usz.edu.pl

 

Dyżur
poniedziałek: 12:00 – 13:00
środa: 11:00 – 12:00

Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. Helena Więcław, prof. US

tel. 91 444-15-14

e-mail: helena.wieclaw@usz.edu.pl

 

Dyżur
poniedziałek: 12:00 – 13:00
środa: 12:00 – 13:00