Poniżej znadują się WZORY PODAŃ Wydziału Biologii.

Prosimy zwracać uwagę, by podania były składane na właściwym wzorze.

Jeśli żaden wzór nie pasuje do treści podania należy pobrać podanie ogólne.

Podanie ogólne

Egzamin komisyjny

Bezpłatny dodatkowy egzamin

Indywidualna organizacja studiów

Karta obiegowa

Komisyjne sprawdzenie pracy

Oświadczenie o rezygnacji ze studiów

Oświadczenie o utracie legitymacji studenckiej

Oświadczenie studenta o zmianie promotora

Podanie IPPS

Podanie o przesunięcie terminu złożenia indeksu

Powtarzanie semestru

Powtarzanie przedmiotu

Praca dyplomowa

Przedterminowy egzamin

Urlop długoterminowy

Urlop krótkoterminowy

Urlop zdrowotny

Zamiana egzaminatora

Wznowienie studiów z powtarzaniem semestru

Zaliczenie pracy na poczet praktyki zawodowej