• 09 STY 19

  XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 16 – 18 czerwca 2019

  W imieniu Pana Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  w Toruniu – prof. dr hab. Edwarda Szłyka oraz Komitetu Organizacyjnego
  konferencji serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w XIII
  Kopernikańskim Seminarium Doktoranckim, które odbędzie się w dniach 16
  – 18 czerwca 2019 roku w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym Bachotek
  k. Brodnicy.
  Konferencja jest skierowana do doktorantów i młodych doktorów
  reprezentujących uczelnie wyższe, realizujących swoje badania w
  zakresie chemii, biologii, nauk przyrodniczych, farmacji i medycyny
  oraz fizyki i nauk technicznych.
  W związku z tym wydarzeniem, uprzejmie prosimy o przekazanie
  niniejszego zaproszenia wraz z ulotką z załącznika potencjalnie
  zainteresowanym odbiorcom, szczególnie doktorantom, młodym pracownikom
  naukowym (do 35 roku życia), studentom posiadającym aspiracje naukowe,
  przedstawicielom kół naukowych, opiekunom i promotorom doktorantów.
  Wszelkie informacje dotyczące Konferencji znajdują się na stronie
  internetowej: http://www.ksd.umk.pl.
  W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: ksd@umk.pl.

  Z wyrazami szacunku
  Komitet Organizacyjny KSD

  Wydział Chemii,
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu